Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 392/2022/TP/DZP Dostawa sprzętu oraz drobnego asortymentu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Deadlines:
Published : 02-11-2022 16:09:00
Placing offers : 15-11-2022 10:00:00
Offers opening : 15-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.35 2022-11-02 16:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 6201.12 2022-11-02 16:09:00 Proceeding
załącznik nr 0 1.docx docx 34.13 2022-11-02 16:09:00 Proceeding
załącznik nr 2.docx docx 39.35 2022-11-02 16:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 35.55 2022-11-02 16:09:00 Proceeding
załącznik nr 04.pdf pdf 307.5 2022-11-02 16:09:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.06 2022-11-09 14:10:49 Public message
modyfikacja swz.pdf pdf 531.46 2022-11-09 14:10:49 Public message
pyt i odp.pdf pdf 494.9 2022-11-09 14:10:49 Public message
otwarcie ofert.pdf pdf 460.11 2022-11-16 14:11:19 Public message
zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu.pdf pdf 1026.6 2022-11-29 15:11:33 Public message

Announcements

2022-11-29 15:11 Aneta Borkowska Szanowni Państwo,
Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o częściowym unieważnieniu postępowania.

Z poważaniem Aneta Borkowska

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-16 14:11 Aneta Borkowska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Z poważaniem Aneta Borkowska

otwarcie ofert.pdf

2022-11-15 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi w części 1: 24 000 zł brutto, w części 2: 27 216 zł gross
2022-11-09 14:10 Aneta Borkowska Szanowni Państwo, Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przesyła w załączeniu modyfikację treści SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pytania i odpowiedzi. Z poważaniem Aneta Borkowska

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

modyfikacja swz.pdf

pyt i odp.pdf

2022-11-09 14:06 Aneta Borkowska The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 486