Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 054/2022 Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Andersa na osiedlu Nowy Fordon (program BBO)

Deadlines:
Published : 26-10-2022 12:59:00
Placing offers : 14-11-2022 10:30:00
Offers opening : 14-11-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
054_2022 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 48.29 2022-10-26 12:59:00 Proceeding
054_2022 SWZ z załącznikami.zip zip 427.65 2022-10-26 12:59:00 Proceeding
054_2022 zał. nr 2 DP.7z 7z 29086.63 2022-10-26 12:59:00 Proceeding
054_2022 - odpowiedz 09.11.2022_.docx docx 61.34 2022-11-09 09:14:55 Public message
054 _2022 - informacja z otwarcia ofert.docx docx 96.67 2022-11-16 13:13:43 Public message
054 _2022 - informacja z otwarcia ofert.docx docx 96.57 2022-12-05 11:45:10 Public message
1. 054_2022 o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 57.51 2022-12-21 13:06:19 Public message

Announcements

2022-12-21 13:06 Marlena Krzyżaniak Zawiadomienie zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp.

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. 054_2022 o wyborz [...].docx

2022-12-05 11:45 Marlena Krzyżaniak Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu: Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Andersa na osiedlu Nowy Fordon (program BBO) dotyczące
1. firm oraz adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2. cen lub kosztów,
Szczegółowe informacje w załączniku

054 _2022 - informac [...].docx

2022-11-16 13:13 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp Zamawiający w załączonym pliku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

054 _2022 - informac [...].docx

2022-11-14 10:30 Marlena Krzyżaniak Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 456.881,00 zł
2022-11-09 09:14 Marlena Krzyżaniak Wyjaśnienia treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) – dalej UPZP, Szczegółowe informacje w załączniku

054_2022 - odpowiedz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 819