Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.2.2022 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 23-09-2022 10:32:00
Placing offers : 21-10-2022 10:00:00
Offers opening : 21-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 116.46 2022-09-23 10:32:00 Proceeding
SWZ_Drogi_i_most_2022.pdf pdf 984.76 2022-09-23 10:32:00 Proceeding
Formularz ofertowy i ZAŁĄCZNIKI do SWZ.docx docx 48.02 2022-09-23 10:32:00 Proceeding
przetarg_drogi_most_dok.zip zip 143929.21 2022-09-23 10:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.59 2022-10-14 13:01:16 Proceeding
Zapytanie i odpowiedź.pdf pdf 836.99 2022-10-14 13:01:16 Proceeding
Zmiana_SWZ_terminy.pdf pdf 218.34 2022-10-14 13:01:16 Proceeding
ZAŁĄCZNIK_Nr_1B_do_SWZ_zmieniony.docx docx 13.97 2022-10-14 13:06:38 Proceeding
zapytanie18.10.2022.pdf pdf 334.83 2022-10-18 14:32:53 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 547.73 2022-10-21 12:34:11 Public message
informacja o unieważnieniu_www.pdf pdf 306.98 2022-10-25 13:28:56 Public message

Announcements

2022-10-25 13:28 Ewa HIRSCH unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-21 12:34 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 7.700.000,00 zł gross (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1071