Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/KBCH/351-49/2022 TP/U/S „Organizacja jednodniowych szkoleń stacjonarnych, 4 części”

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 07-06-2022 14:02:00
Placing offers : 20-06-2022 10:00:00
Offers opening : 20-06-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu 351-49.pdf pdf 178.74 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
SWZ - 351-49-2022.pdf pdf 941.37 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ (a-d).pdf pdf 782.24 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Umowa (a-d).pdf pdf 528.56 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz usług.docx docx 20.44 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz osób (a-d).docx docx 27.26 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99.5 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Informacja dodatkowa dotycząca trenerów (a-d).docx docx 29.01 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Wstepny scenariusz.docx docx 14.85 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.59 2022-06-07 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy.docx docx 41.7 2022-06-07 14:02:00 Criterion
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy.DOCX DOCX 28.92 2022-06-07 14:02:00 Criterion
Odpowiedź na pytanie 09.06.2022.pdf pdf 474.85 2022-06-09 11:04:55 Public message
SWZ - 351-49-2022 z dnia 09.06.2022.pdf pdf 941.34 2022-06-09 11:04:55 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 473.22 2022-06-20 10:13:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 491.32 2022-06-20 13:10:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert oczywista omyłka pisarska.pdf pdf 491.31 2022-06-21 11:51:19 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 483.04 2022-07-05 12:00:05 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-49.pdf pdf 899.99 2022-07-05 12:00:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 122.19 2022-07-27 08:46:00 Public message

Announcements

2022-07-27 08:46 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia , Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-05 12:00 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z rozstrzygnięciem postępowania Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pisma.

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-21 11:51 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej w piśnie z dnia 20.06.2022 r., dotyczącym postępowania nr MCPS.ZP/KBCH/351-49/2022 TP/U/S, stanowiącym informację z otwarcia ofert, polegającej na wskazaniu przez jednego z Wykonawców składających ofertę w jego treści błędnego numeru części realizacji zamówienia, której ta oferta dotyczy. W związku z powyższym Zamawiający publikuje pismo z naniesioną zmianą.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 13:10 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 10:13 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się otwarciem ofert w postępowaniu, Zamawiający w załączeniu przesyła pismo - informację o kwocie.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-06-09 11:04 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z wpływem pytań dotyczących wymogów wobec wykonawców, zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z naniesionymi zmianami publikuje ujednolicony SWZ.

Odpowiedź na pytani [...].pdf

SWZ - 351-49-2022 z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Załącznik nr 3 Formu [...].docx

Załącznik nr 4 Oświa [...].DOCX

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919