Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022 PEKO Ogłoszenie PUKPEKO: Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami - 2 edycja

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 09-05-2022 23:38:00
Placing offers : 26-05-2022 11:00:00
Offers opening : 26-05-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamóweiniu 08da3200-9480-eb31-9128-54000e5e3c61.pdf pdf 132.46 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
SWZ - 2 plac zabaw Mosty.pdf pdf 519.51 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_ Formularz ofertowy.docx docx 36.87 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 15.89 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.26 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.96 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_ Wykaz robót.docx docx 24.99 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ_Projekt umowy na przebudowę placu zabaw w Mostach_bez IN.pdf pdf 470.58 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_bez IN.docx docx 2380.29 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.zip zip 36821.74 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz osób.doc doc 43.5 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Załacznik nr 10 do SWZ MOSTY przedmiar - POMOCNICZO.pdf pdf 224.04 2022-05-09 23:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania 08da3a60-8150-00d5-bcb2-54000d675e4e.pdf pdf 37 2022-05-20 15:13:16 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 20.05.2022.docx docx 14.17 2022-05-20 15:13:16 Public message
I Zmiana SWZ z dnia 20.05.2022r.docx docx 646.96 2022-05-20 15:13:16 Public message
Załącznik nr 1 do Wyjąsnień- zamienne rysunki.pdf pdf 2266.23 2022-05-20 15:13:16 Public message
Załącznik nr 2 do Wyjaśnień-karty techniczne urządzeń.pdf pdf 1858.26 2022-05-20 15:13:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 691 2022-05-26 11:53:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1).doc doc 692 2022-06-28 14:37:44 Public message

Announcements

2022-06-28 14:37 Adriana Żuralska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasztanowej na działce nr 1213/1 w m. Mosty z doposażeniem w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami – 2 edycja

Informacja o wyborze [...].doc

2022-05-26 11:53 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-26 11:29 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę zł 477 972,73 brutto
2022-05-20 15:13 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku I wyjaśnienia treści SWZ, zmiana ogłoszenia, zmiana treści SWZ z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].docx

I Zmiana SWZ z dnia [...].docx

Załącznik nr 1 do Wy [...].pdf

Załącznik nr 2 do Wy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 577