Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.312.2.2022 Wykonanie projektu i robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie.

Deadlines:
Published : 22-03-2022 10:00:00
Placing offers : 21-06-2022 10:00:00
Offers opening : 21-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

UWAGA: ze względu na dużą objętość dokumentacji załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia są dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem:

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/dcTTZ35YwCWt7eP

Zamawiający informuje, że w związku z awarią systemu informatycznego, która nastąpiła w dniu 1.06.2022 r. adres internetowy do załączników do opisu przedmiotu zamówienia został zmieniony, obecnie są one dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem:

https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/mKN4fDMe3JPA64B

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.61 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 685.26 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 39.48 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 80.97 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane zapisy umowy.pdf pdf 654.22 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 701.06 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 21.75 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 19.98 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 43.5 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlany.doc doc 44.5 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 60.49 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o aktualnośc informacji.docx docx 52.46 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 20.48 2022-03-22 10:00:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.04.2022.pdf pdf 69.58 2022-04-19 09:15:55 Public message
Zmiana treści SWZ - 19.04.2022.pdf pdf 1121.23 2022-04-19 09:18:08 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ - Formularz oferty - 19.04.2022.docx docx 39.05 2022-04-19 09:18:08 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 10.05.2022.pdf pdf 9824.2 2022-05-10 14:25:47 Public message
PAKIET 2_ PYTANIE 1 zestaw 2 z opracowania Opinia budowlana z dnia 24.02.2022..pdf pdf 15758.68 2022-05-11 07:54:36 Public message
PAKIET 2 PYTANIE 39 _DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA CEGIEŁ.jpg jpg 6144.37 2022-05-11 07:54:36 Public message
PAKIET 2 _PYTANIE 43_RYSUNEK K-01.pdf pdf 607.6 2022-05-11 07:54:36 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 20.05.2022.pdf pdf 9790.39 2022-05-20 10:52:57 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 26.05.2022.pdf pdf 19472.74 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 1_pytanie 4 stolarka_okienna.pdf pdf 4039.11 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 5 pytanie 1_decyzja 1.pdf pdf 2234.25 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 5 pytanie 1_decyzja 2.pdf pdf 1581.94 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 5 pytanie 1_decyzja 3.pdf pdf 673.73 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 5 pytanie 1_decyzja 4.pdf pdf 2402.34 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 7_pytanie 1, 10)_ wytyczne NIMiOZ_KLIMAT.pdf pdf 931.97 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 7_pytanie 1, 10)_ wytyczne NIMiOZ_ochrona zbiorow.pdf pdf 1282.52 2022-05-26 08:13:00 Public message
pakiet 7_pytanie 1, 10)_ wytyczne NIMiOZ_zeszyt_nr_5.pdf pdf 19303.74 2022-05-26 08:13:00 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu -27.05.2022.pdf pdf 69.62 2022-05-27 09:05:26 Public message
Zmiana treści SWZ - 27.05.2022.doc doc 72 2022-05-27 09:06:53 Public message
Załącznik nr 1 do zmiany treści SWZ - Formularz oferty - 27.05.2022.docx docx 39.88 2022-05-27 09:06:53 Public message
Ogloszenie o zmianie linka do pobrania dokumeentacji postepowania 1.06.2022.docx docx 42.34 2022-06-01 15:01:29 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 07.06.2022.pdf pdf 81.62 2022-06-07 09:07:29 Public message
Zmiana treści SWZ - 07.06.2022.doc doc 75 2022-06-07 09:09:31 Public message
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy, wykonawcow z art. 5k oraz art. 7 ust. 1.docx docx 30.37 2022-06-07 09:09:31 Public message
Załącznik nr 13 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art . 5k oraz art. 7 ust. 1.docx docx 20.27 2022-06-07 09:09:31 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 10.06.2022.pdf pdf 295.72 2022-06-10 15:18:21 Public message
pakiet 1_pytanie 8 rysunek K-01.pdf pdf 1366.63 2022-06-10 15:18:21 Public message
pakiet 2_pytanie 4 lokalizacja inklinometrów.pdf pdf 1250.4 2022-06-10 15:18:21 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 13.06.2022.pdf pdf 281.13 2022-06-13 14:38:02 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 14.06.2022.pdf pdf 169.11 2022-06-14 12:48:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 305.57 2022-06-21 12:07:02 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 193.02 2022-08-03 11:43:48 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 105.11 2022-09-05 09:13:07 Public message

Announcements

2022-09-05 09:13 Katarzyna Pieciukiewicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-08-03 11:43 Dorota Obszańska-Prusaczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty najkorz [...].pdf

2022-06-21 12:07 Katarzyna Pieciukiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-21 10:01 Katarzyna Pieciukiewicz Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 78 475 346,52 zł brutto.
2022-06-14 12:48 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 14.06.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-13 14:38 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 13.06.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-10 15:18 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 10.06.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

pakiet 1_pytanie 8 r [...].pdf

pakiet 2_pytanie 4 l [...].pdf

2022-06-07 09:09 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana treści SWZ - 07.06.2022

Zmiana treści SWZ - [...].doc

Załącznik nr 12 do S [...].docx

Załącznik nr 13 do S [...].docx

2022-06-07 09:07 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 07.06.2022

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-06-01 15:01 Katarzyna Pieciukiewicz Ogłoszenie o zmianie adresu internetowego do pobrania dokumentacji postępowania

Ogloszenie o zmianie [...].docx

2022-05-27 09:06 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana treści SWZ - 27.05.2022

Zmiana treści SWZ - [...].doc

Załącznik nr 1 do zm [...].docx

2022-05-27 09:05 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 27.05.2022

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-05-26 08:13 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SWZ- 26.05.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

pakiet 1_pytanie 4 s [...].pdf

pakiet 5 pytanie 1_d [...].pdf

pakiet 5 pytanie 1_d [...].pdf

pakiet 5 pytanie 1_d [...].pdf

pakiet 5 pytanie 1_d [...].pdf

pakiet 7_pytanie 1, [...].pdf

pakiet 7_pytanie 1, [...].pdf

pakiet 7_pytanie 1, [...].pdf

2022-05-20 10:52 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 20.05.2022
UWAGA: ze względu na dużą objętość dokumentacji załączniki do odpowiedzi na pytania są dostępne na stronie Zamawiającego pod adresem:
https://cloud.zamek.szczecin.pl/s/oZTMrGTnGMjBQSZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-11 07:54 Katarzyna Pieciukiewicz Załączniki do odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 10.05.2022

PAKIET 2_ PYTANIE 1 [...].pdf

PAKIET 2 PYTANIE 39 [...].jpg

PAKIET 2 _PYTANIE 43 [...].pdf

2022-05-10 14:25 Katarzyna Pieciukiewicz Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - 10.05.2022

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-04-19 09:18 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana treści SWZ - 19.04.2022

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

Załącznik nr 1 do zm [...].docx

2022-04-19 09:15 Katarzyna Pieciukiewicz Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.04.2022

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5869