Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 007/2022 Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU dla budowy infrastruktury pieszo – rowerowej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy wraz z budową kładki nad torami kolejowymi

Deadlines:
Published : 22-02-2022 11:29:00
Placing offers : 10-03-2022 10:00:00
Offers opening : 10-03-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
007_2022 Ogłoszenie nr 2022BZP 0006437401 z dnia 2022-02-22.pdf pdf 132.21 2022-02-22 11:29:00 Proceeding
007_2022 SWZ+załączniki.7z 7z 5762.5 2022-02-22 11:29:00 Proceeding
007_2022 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022BZP 0007548701 z dnia 2022-03-04.pdf pdf 37.67 2022-03-04 10:07:58 Public message
007_2022 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.docx docx 59.96 2022-03-04 10:07:58 Public message
007_2022 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 109.81 2022-03-04 10:07:58 Public message
007_2022 Ogłoszenie nr 2022BZP 0007767201 z dnia 2022-03-07.pdf pdf 37.66 2022-03-07 14:04:03 Public message
007_2022 wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SWZ.docx docx 59.22 2022-03-07 14:04:03 Public message
007_2022 wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 81.24 2022-03-07 14:04:03 Public message
007_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 84.5 2022-03-10 14:24:25 Public message
007_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 710.86 2022-03-10 14:24:25 Public message
007_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 148.33 2022-03-31 14:37:17 Public message
007_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 75.94 2022-03-31 14:37:17 Public message

Announcements

2022-03-31 14:37 Małgorzata Gorzkiewicz W poniższych plikach Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniej oferty.

007_2022 Informacja [...].docx

007_2022 Informacja [...].pdf

2022-03-10 14:24 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

007_2022 informacje [...].doc

007_2022 informacje [...].pdf

2022-03-10 10:02 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 317 738,50 PLN.
2022-03-07 14:04 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 07.03.2022 r. Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i ZMIANĘ treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00077672/01 z dnia 2022-03-07.

007_2022 Ogłoszenie [...].pdf

007_2022 wyjaśnienia [...].docx

007_2022 wyjaśnienia [...].pdf

2022-03-04 10:07 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 04.03.2022 r. Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i ZMIANĘ treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00075487/01.

007_2022 ogłoszenie [...].pdf

007_2022 wyjaśnienia [...].docx

007_2022 wyjaśnienia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 904