Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2022/U Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej w Tychach

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 26-01-2022 10:06:00
Placing offers : 23-02-2022 12:00:00
Offers opening : 23-02-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-2022-U SWZ (1).pdf pdf 516.36 2022-01-26 10:06:00 Proceeding
1-2022-U OPZ.zip zip 6361.45 2022-01-26 10:06:00 Proceeding
1-2022-U ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.14 2022-01-26 10:20:02 Public message
1-2022-U otwarcie ofert.pdf pdf 234.46 2022-02-23 13:07:35 Public message
1-2022-U unieważnienie.pdf pdf 211.58 2022-03-08 12:51:33 Public message

Announcements

2022-03-08 12:51 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem.

1-2022-U unieważnien [...].pdf

2022-02-23 13:07 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy informację z otwarcia ofert, które odbyło się 23 lutego 2022 r. o godzinie 12:30.

1-2022-U otwarcie of [...].pdf

2022-02-23 12:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 250000,00 zł.
2022-01-26 10:20 Artur Wyżkiewicz W załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00035374/01 z dnia 26 stycznia 2022 r.

1-2022-U ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 133