Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-RJ-TP.014.2021 Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Robert Judek
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Published : 09-11-2021 14:22:00
Placing offers : 17-11-2021 10:00:00
Offers opening : 17-11-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.36 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
SWZ Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 679.76 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.DOCX DOCX 22.77 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia Przenośny ssak elektryczny.pdf pdf 386.82 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Opis przedmiotu zamówienia Krzesło kardiologiczne.pdf pdf 375.66 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 18.13 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna.pdf pdf 378.92 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 PPU Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 820.66 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 11.1 Formularz parametrów oferowanych Przenośny ssak elektryczny.docx docx 18.73 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
Załącznik nr 11.2 Formularz parametrów oferowanych Krzesło kardiologiczne.docx docx 17.77 2021-11-09 14:22:00 Proceeding
SWZ AKTUALNY Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 679.73 2021-11-12 14:26:16 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 660.9 2021-11-12 14:24:28 Public message
Informacja o zmianie SWZ.pdf pdf 445.71 2021-11-12 14:25:51 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 448.88 2021-11-17 09:16:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 373.56 2021-11-17 20:42:28 Public message
Informacja o wyborze oferty komunikat publiczny.pdf pdf 450.54 2021-11-19 08:59:29 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 441.25 2021-11-19 12:40:14 Public message

Announcements

2021-11-19 12:40 Robert Judek ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla - Część nr 2 : Krzesło kardiologiczne

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-11-19 08:59 Robert Judek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: Część 1: Przenośny ssak elektryczny

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-11-17 20:42 Robert Judek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty - załącznik.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-17 09:16 Robert Judek INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu”
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Wartość zamówienia net w PLN: 154 000,00 PLN
Wartość zamówienia gross w PLN: 189 420,00 PLN

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-11-12 14:25 Robert Judek Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z siedzibą w (60-346) Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonał zmiany treści SWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-11-12 14:24 Robert Judek Zamawiający informuje, że zostały złożone pytania do treści SWZ dotyczącej ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568