Proceeding: 041/2021 Budowa miejsc parkingowych na ul. szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska w Bydgoszczy -w ramach programu BBO

Deadlines:
Published : 02-11-2021 15:21:00
Placing offers : 17-11-2021 10:30:00
Offers opening : 17-11-2021 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


 UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2021BZP 0025397501z dnia 2021-11-02.pdf pdf 133.06 2021-11-02 15:21:00 Proceeding
041_2021 SWZ i zał.3_12.zip zip 297.99 2021-11-02 15:21:00 Proceeding
041_21_zał.nr 1do SWZ_OPZ.docx docx 54.19 2021-11-02 15:21:00 Proceeding
DOKUMENTACJA.7z 7z 53861.11 2021-11-02 15:21:00 Proceeding
zał. nr 1 do OPZ.7z 7z 9765.41 2021-11-02 15:21:00 Proceeding
041_21_zał nr 2 Wzór umowy z zał.zip zip 947.43 2021-11-02 15:21:00 Proceeding
041_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 842.89 2021-11-17 15:14:39 Public message

Announcements

2021-11-17 15:14 Monika Sangórska W dniu 17.11.2021r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

041_Informacja z otw [...].pdf

2021-11-17 10:33 Monika Sangórska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 271 121,00 złotych.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352