Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 039/2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w 2022 r.

Deadlines:
Published : 28-10-2021 13:50:00
Placing offers : 15-11-2021 10:00:00
Offers opening : 15-11-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
039_2021 Ogłoszenie nr 2021BZP 0024978601 z dnia 2021_10_28.pdf pdf 143.36 2021-10-28 13:50:00 Proceeding
039_2021 SWZ.7z 7z 248.84 2021-10-28 13:50:00 Proceeding
zał. Nr 5 do wzoru umowy.pdf pdf 76.55 2021-10-29 13:34:31 Public message
039_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021BZP 0025913101 z dnia 2021_11_05.pdf pdf 38.92 2021-11-05 13:13:50 Public message
039_2021 ZMIANA Nr 1 treści SWZ.docx docx 75.77 2021-11-05 13:13:50 Public message
039_2021 ZMIANA Nr 1 treści SWZ.pdf pdf 60.69 2021-11-05 13:13:50 Public message
039_2021 Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SWZ.docx docx 86.99 2021-11-09 14:19:44 Public message
039_2021 Wyjaśnienia i zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 352.3 2021-11-09 14:19:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021BZP 0026328301 z dnia 2021_11_09.pdf pdf 38.93 2021-11-09 14:19:44 Public message
039_2021 informacje z otwarcia ofert.doc doc 78 2021-11-15 12:34:20 Public message
039_2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 148.07 2021-12-06 11:57:47 Public message
039_2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 71.2 2021-12-06 11:57:47 Public message

Announcements

2021-12-06 11:57 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 06.12.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. uPzp, w poniższym pliku przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

039_2021 Informacja [...].docx

039_2021 Informacja [...].pdf

2021-11-15 12:34 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. uPzp w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

039_2021 informacje [...].doc

2021-11-15 10:06 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 220 010,00 PLN.
2021-11-09 14:19 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 09.11.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku przekazuje wyjaśnienia oraz zmianę nr 2 treści SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

039_2021 Wyjaśnienia [...].docx

039_2021 Wyjaśnienia [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-11-05 13:13 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 05.11.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku przekazuje informację o ZMIANIE Nr 1 SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

039_2021 Ogłoszenie [...].pdf

039_2021 ZMIANA Nr 1 [...].docx

039_2021 ZMIANA Nr 1 [...].pdf

2021-10-29 13:34 Wioletta Olszewska Zamawiający uzupełnia SWZ zamieszczoną w dniu 28.10.2021r. o brakujący druk zwrotnego potwierdzenia odbioru, stanowiący załącznik Nr 5 do wzoru umowy. Zamawiający dodatkowo informuje, że w paragrafie 1 ust. 17 wzoru umowy, uzupełniany druk został błędnie określony jako załącznik Nr 4.
Niniejsze uzupełnienie brakującego załącznika Nr 5 do wzoru umowy, nie stanowi zmiany SWZ w rozumieniu art. 286 ust. 1 UPZP

zał. Nr 5 do wzoru u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 790