Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/XXIV/2021 ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Deadlines:
Published : 22-10-2021 11:23:00
Placing offers : 17-11-2021 09:00:00
Offers opening : 17-11-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS206-537667-pl(1).pdf pdf 124.2 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.59 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
espd-request.xml xml 246.22 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 573.63 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do projektu umowy dzierzawy.pdf pdf 244.49 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 55 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do projektu umowy dzierżawy.doc doc 31 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
załącznik nr 2 - formularz a-c.xlsx xlsx 12.05 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 58.53 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy.doc doc 268.5 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - strefy czystości.doc doc 158 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz powierzchni.xlsx xlsx 15.28 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - projekt umowy dzierżawy pomieszczeń.doc doc 260.5 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - porozumienie w sprawie zasad bhp.docx docx 210.41 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - wykaz usług.doc doc 37 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - personel.docx docx 14.17 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
zatwierdzenie.pdf pdf 3825.39 2021-10-22 11:23:00 Proceeding
modyfikacja SWZ.pdf pdf 989.61 2021-11-03 12:21:45 Public message
Informacja o kwotach.pdf pdf 459.32 2021-11-04 10:43:28 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ 2.pdf pdf 1269.11 2021-11-09 14:26:33 Public message
Wezwanie do przystapienia do odwołania.pdf pdf 1061.39 2021-11-16 15:30:26 Public message
2021_11_15_Zgierz_odwolanie_poprawne-1.pdf pdf 1264.27 2021-11-16 15:30:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1159.12 2021-11-17 12:53:54 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 1002.73 2021-12-03 12:12:31 Public message

Announcements

2021-12-03 12:12 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYNI [...].pdf

2021-11-17 12:53 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-17 12:24 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-17 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 15 658 030,56
2021-11-16 15:30 Zamówienia Publiczne WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Wezwanie do przystap [...].pdf

2021_11_15_Zgierz_od [...].pdf

2021-11-09 14:26 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

2021-11-09 14:20 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-04 10:43 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwotach [...].pdf

2021-11-03 12:21 Zamówienia Publiczne MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

modyfikacja SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709