Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 028_2021 Modernizacja parkingu przy ul. Pastalozziego na oś. Bartodzieje w Bydgoszczy (program BBO)

Deadlines:
Published : 10-08-2021 08:31:00
Placing offers : 02-09-2021 10:30:00
Offers opening : 02-09-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
028_2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.97 2021-08-10 08:31:00 Proceeding
028_2021 SWZ i załaczniki.zip zip 355.91 2021-08-10 08:31:00 Proceeding
zał. nr 1 Pestalozziego.zip zip 35574.06 2021-08-10 08:31:00 Proceeding
028_2021 Pestalozziego.zip zip 34874.23 2021-08-10 10:10:04 Public message
028_2021 - ZMIANA Nr 2 treści SWZ z dnia 24.08.2021.pdf pdf 983.57 2021-08-24 13:59:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021_BZP 00158613_01 z dnia 2021-08-24.pdf pdf 35.94 2021-08-24 13:59:17 Public message
028_2021 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.08.2021 r.pdf pdf 35.94 2021-08-26 08:30:51 Public message
028_2021 - ZMIANA Nr 3 treści SWZ z dnia 26.08.2021.docx docx 59.59 2021-08-26 08:30:51 Public message
028_2021 Pestalozziego zmiana.zip zip 34552.39 2021-08-26 08:30:51 Public message
028_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 804.8 2021-09-02 14:22:02 Public message
028 2021 Informacja o unieważnienieniu postepowania.docx docx 74.35 2021-09-16 13:11:25 Public message

Announcements

2021-09-16 13:11 Marlena Krzyżaniak Zawiadomienie zgodnie z art. 253 ust. 2 uPzp.

028 2021 Informacja [...].docx

2021-09-02 14:22 Marlena Krzyżaniak W dniu 02.09.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

028_2021 informacje [...].pdf

2021-09-02 10:52 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 277 921,71 PLN, w tym:
- na zakres wykonywany na rzecz ZDMiKP — 227 921,71 PLN,
- na zakres wykonywany na rzecz MWiK — 50 000,00 PLN.
2021-08-26 08:30 Marlena Krzyżaniak ZMINA Nr 3 treści SWZ, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej uPzp), w dniu 26.08.2021 r. Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej

028_2021 ogłoszenie [...].pdf

028_2021 - ZMIANA Nr [...].docx

028_2021 Pestalozzie [...].zip

2021-08-24 13:59 Marlena Krzyżaniak W dniu 24.08.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ.

028_2021 - ZMIANA Nr [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-24 13:58 Marlena Krzyżaniak The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-10 10:10 Marlena Krzyżaniak Zamawiający informuje, że obowiązującym kosztorysem jest kosztorys zamieszczony w pliku SWZ z załącznikami. Kosztorys z podziałem na poszczególne branże i Zamawiających, został z dokumentacji usunięty. W pliku poniżej zamieszczamy nowy folder z dokumentacją.

028_2021 Pestalozzie [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725