Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 032_2021 Naprawa sterowania zwrotnicy tramwajowej zlokalizowanej na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy, uszkodzonego w ramach dewastacji

Deadlines:
Published : 04-08-2021 12:56:00
Placing offers : 13-08-2021 10:30:00
Offers opening : 13-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
032_2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.01 2021-08-04 13:01:09 Public message
032_2021 SWZ z załacznikami.zip zip 466.52 2021-08-04 13:01:09 Public message
032 _2021 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 151.04 2021-08-13 13:40:38 Public message
032 2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 72.4 2021-08-20 08:40:49 Public message

Announcements

2021-08-20 08:40 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o:
1.Wyborze najkorzystniejszej oferty – oferty Nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
ELEKTROLINE S. A. Oddział w Polsce, ul. Witosa 4/65, 42-224 Częstochowa

032 2021 Informacja [...].docx

2021-08-13 13:40 Marlena Krzyżaniak Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

032 _2021 - informac [...].docx

2021-08-13 10:33 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:171.871,59 zł
2021-08-04 13:01 Marlena Krzyżaniak Zamawiający zamieszcza poniżej załączniki do postępowania

032_2021 Ogłoszenie [...].pdf

032_2021 SWZ z załac [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 448