Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
639118 ZP.200.11.2022 Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym w podziale na VI części Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek 2022-08-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
651995 DOA.202.359.2022 Montaż instalacji domofonowej wraz z unifonami przy ul. Nowowiejskiego 23 Karol Słoński 2022-08-22 11:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
647484 ZP.201.67.2022 Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz elewacji w budynku komunalnym położonym przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu Karolina Nowicka 2022-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649364 DOA.202.386.2022 Zaprojektowanie i wykonanie systemu odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych poprzez infiltrację/rozsączanie w gruncie z terenu położonego w Poznaniu przy ul. Lirycznej 36, 38, 40 (dz. nr 5/788, Obręb 25 (Strzeszyn), którego zakres określa Specyfikacja zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy. Wody należy zagospodarować na terenie komunalnego osiedla mieszkalnego. Joanna Kryske 2022-08-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
648067 ZP.201.66.2022 Odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ulicy Hulewiczów w Poznaniu na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej w związku z budową chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu Karolina Nowicka 2022-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651891 ZP.201.70.2022 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 19-21 w Poznaniu – wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby grzewcze centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Grzegorz Pęczek 2022-08-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651965 ZP.200.13.2022 Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości oraz w lokalach znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu, a także objętych programem Miejskiego Biura Najmu w podziale na 5 części Ewa Skrzypczak 2022-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
652069 ZP.201.69.2022 Zaprojektowanie i wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej w budynku szkoły Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy Os. Wichrowe Wzgórze 114 w Poznaniu Ewa Skrzypczak 2022-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
576975 ZP.200.3.2022 Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu. Grzegorz Pęczek 2022-09-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
576423 ZP.201.9.2022 Modernizacja budynku położonego przy ul. Górna Wilda 80/Różana 9a Karolina Nowicka 2022-10-31 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
651069 DOA.202.305.2022.2 Wymiana podłogi drewnianej w lokalu mieszkalnym przy ul. Śniadeckich 6/13 Małgorzata Bloch 2022-08-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
647948 DOA.202.326.2022 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej Przetargi ZKZL 2022-08-15 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
649513 Szacowanie 01/08/2022 Szacowanie wartości zamówienia: Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia dachu Dworca Autobusowego ZTM Rondo Śródka w Poznaniu Agnieszka Pawlicka 2022-08-12 11:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
649130 DOA.202.388.2022 Świadczenie usług monitoringu elektronicznego przy użyciu własnych czujników alarmowych zasilanych przez akumulatory lub panele solarne wraz z dojazdem grupy interwencyjnej, w maksymalnie 50 lokalach wskazanych przez Zamawiającego, w budynkach położonych w Poznaniu i stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania, zwanych dalej „Obiektami”. Aleksandra Stachowiak 2022-08-11 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647267 ZP.201.64.2022 „Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.” Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek 2022-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
645298 Dostawa węgla oraz drewna rozpałkowego wraz z wniesieniem do kotłowni ul. Bystra 9 Piotr Gajda 2022-08-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646524 Wymiana brodzika oraz systemu zamykania drzwi wejściowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu. Joanna Antoniewicz 2022-08-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
638884 Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, którymi administruje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., wraz z dokonaniem inwentaryzacji tych lokali Roma Biechońska 2022-08-08 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
644391 Szacowanie 1/07/2022 Ocena stanu technicznego odciągów stalowych prętowych konstrukcji zadaszenia Dworca Autobusowego ZTM Rondo Rataje w Poznaniu Agnieszka Pawlicka 2022-08-05 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
646508 DOA.202.377.2022 Dokonanie wymiany lub czyszczenia części tryskaczy oraz wykonanie modernizacji instalacji tryskaczowej w lokalu Dworca autobusowego Poznań Główny przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu Aleksandra Szych 2022-08-04 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
647384 ZP.201.65.2022 Zaprojektowanie i wykonanie remontu klatki schodowej budynku wielorodzinnego wraz z wymianą pionów instalacji sanitarnych i elektrycznych przy ul. Akacjowej 7 w Poznaniu. Dariusz Miozga 2022-08-10 13:21:21 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
515797 DOA.202.638.2021 Wykonanie nowego systemu kontroli dostępu do wyznaczonych stref w lokalu Dworca autobusowego Poznań Główny (dalej jako Dworzec), przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu Aleksandra Szych 2021-10-11 13:49:53 Zapytanie ofertowe Supply Go to
490923 ZP.201.40.2021 Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej i spalinowej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B Ewa Skrzypczak 2021-08-02 13:56:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
409392 DE.403.105.2020 Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja i ozonowanie lokali, części wspólnych, terenów przyległych do nieruchomości. Kinga Mazur 2020-12-22 15:36:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
171633 tonery do drukarki Michał Fojt 2018-11-16 10:26:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
642036 DOA.202.257.202 Kompleksowa obsługa kotłowni węglowej w budynku przy ulicy Bystrej 9/11 w Poznaniu Lucyna Domańska 2022-08-04 09:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640745 DOA.202.358.2022 OPRACOWANIE DOKUMENTCJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LOKALU NR 2 PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 3 W POZNANIU ORAZ WYKONANIE PODJAZDU DO MGOK Dawid Moliński 2022-07-26 11:05:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
625945 DOA.202.257.202 Kompleksowa obsługa kotłowni węglowej w budynku przy ulicy Bystrej 9/11 w Poznaniu Lucyna Domańska 2022-07-25 09:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
621127 DOA.202.257.202 Kompleksowa obsługa kotłowni węglowej w budynku przy ulicy Bystrej 9/11 w Poznaniu Lucyna Domańska 2022-06-10 12:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
621455 Renowacja drzwi wejściowych, stopni wejściowych oraz wymiana instalacji łączności wew. w budynku przy ul. Wierzbięcice 32 w Poznaniu. Joanna Antoniewicz 2022-06-22 08:01:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
620708 DOA.202.238.202 Usunięcie usterek w Logotermach w budynkach na terenie POK2, POK4, POK5 Lucyna Domańska 2022-06-13 09:32:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
620589 DOA.202.239.2022 Przegląd Logoterm oraz wykonanie usługi serwisowej polegającej na usunięciu usterek lub nieprawidłowości Logoterm stwierdzonych podczas dokonania przeglądu w budynkach na ternie POK1, POK3 Lucyna Domańska 2022-06-13 09:31:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
613115 Adaptacja lokalu usługowego na lokal biurowy przy ul. Ognik 20a w Poznaniu. Joanna Antoniewicz 2022-06-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
612483 Wykonanie iniekcji w lokalu mieszkalnym nr 18 przy ul. Przemysłowej 21 w Poznaniu. Joanna Antoniewicz 2022-06-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
602495 DOA.202.198.2022 OPRACOWANIE DOKUMENTCJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU OGRZEWANIA LOKALI PRZY ULICY WRONIECKA 24 W POZNANIU Dawid Moliński 2022-05-12 12:14:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to