Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
643103 Szp/ZP–265/2022 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-08-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
648529 Szp/ZP–264/2022 DOSTAWA LASERA DO FOTOKOAGULACJI SIATKÓWKI Sekcja Zamówień Publicznych 2022-08-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
649292 Szp/ZP–262/2022 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-08-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642854 Szp/ZP –255/2022 DOSTAWA AKCESORIÓW I NARZĘDZI OPERACYJNYCH DO OPERACJI ROBOTEM CHIRURGICZNYM DA VINCI Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-08-31 09:15:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
643626 Szp/ZP-236/2022 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku II Sekcja Zamówień Publicznych 2022-09-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
646453 Szp/FZ –168A/2022 USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW – POWTÓRKA Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-09-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
647520 Szp/ZP –257/2022 DOSTAWA ECHOKARDIOGRAFU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-09-05 09:15:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
649133 Szp/ZP–270/2022 DOSTAWA APARATÓW DO HEMODIALIZ ORAZ APARATU DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH Sekcja Zamówień Publicznych 2022-09-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648511 Szp/FZ/Spr-254/2022 Dostawa środków czystości do pielęgnacji pacjentów Sekcja Zaopatrzenia 2022-08-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
642300 Szp/FZ/Spr-54/2022 Dostawa środków czystości do pielęgnacji pacjentów Sekcja Zaopatrzenia 2022-08-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
642873 Szp/FZ/Spr-9.2/2022 Dostawa druków medycznych i administracyjnych oraz naklejek i etykiet samoprzylepnych Sekcja Zaopatrzenia 2022-07-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
642859 Szp/FZ/Spr-70.3/2022 Dostawa papieru ksero Sekcja Zaopatrzenia 2022-07-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
643084 Szp/FZ/Spr-274/2022 Dostawa,montaż: stołu do rehabilitacji, stanowiska do pielęgnacji noworodków, foteli geriatrycznych Sekcja Zaopatrzenia 2022-07-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
637914 Szp/ZP–225/2022 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
640290 Szp/ZP-218/2022 Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą zbiornika tlenu medycznego oraz butli na gazy medyczne i techniczne Sekcja Zamówień Publicznych 2022-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
639189 Szp/FZ/Spr-006/2022 Dostawa czyściwa Kitmtech Wettask DS Sekcja Zaopatrzenia 2022-07-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
626550 Szp/ZP-194/2022 Dostawa protez piersi i materiałów zużywalnych do aparatu mammotom i osłon Sekcja Zamówień Publicznych 2022-07-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
627542 Szp/FZ –189/2022 USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW CIĄGÓW PIESZYCH, JEZDNYCH, PLACÓW, PARKINGÓW, TERENÓW REKREACYJNYCH ORAZ OBSZARÓW ZIELENI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-07-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
631647 Szp/FZ-240/2022 Usługa rejestracji pacjentów na badania profilaktyczne Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 2022-07-04 12:01:19 Zapytanie ofertowe Service Go to
485385 Szp/FZ – 41/2021 Szp/FZ – 41/2021 - DOSTAWA KASETOWYCH SZYBKICH TESTÓW NA PRZECIWCIAŁA COVID-19 AG RAPID Sekcja Zamówień Publicznych 2021-07-22 12:04:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
641448 Szp/ZP-220/2022 Dostawa materiałów do badań diagnostycznych. Emilia Boruta-Kołodziej 2022-08-10 11:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
636457 Szp/ZP-177/2022 DOSTAWA MYJNI DEZYNFEKTORÓW Magdalena Benda 2022-08-04 07:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
628411 Szp/ZP-196/2022 Dostawa końcówek do zamykania naczyń Emilia Boruta-Kołodziej 2022-07-26 08:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
629929 Szp/ZP-200/2022 DOSTAWA IMMUNOGLOBULIN Magdalena Benda 2022-07-25 10:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626286 Szp/ZP-061A/2022 DOSTAWA KONTRASTÓW (powtórka) Magdalena Benda 2022-08-04 09:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
620553 Szp/ZP-186/2022 Usługa serwisu technicznego lamp operacyjnych Emilia Boruta-Kołodziej 2022-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
615688 Szp/ZP-102/2022 - Odnowienie licencji i usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania systemu backup’u danych VEEAM oraz oprogramowania antywirusowego ESET Sekcja Zamówień Publicznych 2022-07-21 11:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
612496 Szp/ZP-160/2022 Dostawa opatrunków specjalistycznych Emilia Boruta-Kołodziej 2022-08-02 13:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
610408 Szp/ZP-147/2022 Usługa serwisu technicznego kardiomonitorów Emilia Boruta-Kołodziej 2022-07-25 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
605973 Szp/ZP-123/2022 usługa serwisu technicznego łóżek elektrycznych Emilia Boruta-Kołodziej 2022-07-25 09:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to