Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915766 DZ.271.22.2024 Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych i naczyniowych Maciej Rożek 2024-05-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
925446 DZ.271.30.2024 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,Utworzenia pomieszczeń diagnostycznych w Pawilonie M-IV Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, dz. nr 50/18, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza’’ Edyta Skrzyszewska 2024-05-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
893987 DZ.271.10.2024 DZ.271.10.2024 PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU HOTELOWEGO, KTÓRA BĘDZIE POLEGAĆ NA BUDOWIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU HOTELOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACJI NA TERENIE KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II PRZY ULICY PRĄDNICKIEJ 80 31-202 W KRAKOWIE. Jolanta Ciepiela 2024-05-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
923100 DZ.271.7.2024 Wykonanie remontu (zabezpieczenie tymczasowe) elewacji budynku M-V Nina Zamojska 2024-05-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
925877 Dz.271.48.2024 Dostawa materiałów eksploatacyjno-montażowych instalacji wodnych, cieplnych, gazu ziemnego, gazów medycznych Mateusz Banaś 2024-05-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
923159 LI/5503/07/2024 ,,Wykonanie kompleksowej naprawy kolumn: intensywnej terapii, anestezjologicznych oraz chirurgicznych produkcji firmy KENDROMED w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II ”. Maciej Cyran 2024-05-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927723 DZ.271.46.2024 Przeglądy oraz naprawy urządzeń będących w gestii Sekcji Utrzymania Ruchu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II Edyta Skrzyszewska 2024-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
928357 DZ.271.50.2024 DZ.271.50.2024 pn. Świadczenie usług serwisowania pomp infuzyjnych B.Braun, systemów motorycznych oraz narzędzi chirurgicznych z oddziałów szpitalnych i bloków operacyjnych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II Jolanta Ciepiela 2024-05-24 00:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
926271 TTI.2232.49.2024 Konserwacje, naprawy i modernizacje systemów sygnalizacji przyzywowej pacjentów na oddziałach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II Sabina Kurdziel 2024-05-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
928665 TTR.230.29.2024 Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II Jarosław Kula 2024-06-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
923904 DZ.271.42.2024 DZ.271.42.2024 pn. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania skanowaniem dokumentacji medycznej zintegrowanego z systemem HIS Szpitala Jolanta Ciepiela 2024-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
925117 TS/23/2024 Świadczenie usług transportu krwi i jej składników, oraz przewozu produktów leczniczych do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II Paulina Figlewicz 2024-05-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
905543 DZ.271.25.2024 Dostawa wyrobów medycznych m.in. kardiowertery, introducery, czujniki, filtry Nina Zamojska 2024-05-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
906444 DZ.271.35.2024 Wykonanie kompleksowej usługi odbioru i termicznego przekształcania odpadów medycznych z grupy 18 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II Aneta Ambroży 2024-05-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
903569 DZ.271.34.2024 DZ.271.34.2024 pn. Dostawa: zestawu do prób wysiłkowych, aparatów USG i ich wyposażenia, aparatu RTG z ramieniem C, systemów do rejestracji parametrów hemodynamicznych, aparatów EKG, aparatu do masażu pneumatycznego, diatermii chirurgicznej, videogastroskopu, zewnętrznych stymulatorów serca oraz wyposażenia Pracowni Biologii Molekularnej. Jolanta Ciepiela 2024-04-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
912561 NB.0701.005.004.2021 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE KONKURSOWYM PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RAMACH PROJEKTU „Wpływ sakubitrylu/walsartanu w porównaniu z ramiprylem na przebudowę i funkcję lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej i pośrednią frakcją wyrzutową” o akronimie CRACOVIA-HF Paulina Dyrkacz-Bąk 2024-04-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
913262 TTI.2232.44.2024 Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych hydraulicznych Adam Wardyński-Maniscalco 2024-04-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
903663 DZ.271.29.2024 Dostawa zastawek serca, protez oraz stentów aorty Aneta Ambroży 2024-04-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
914519 TTI.2230.39.2024 Wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych na Oddziale Klinicznym Kardiologii Interwencyjnej Karolina Kacperska 2024-04-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
917668 DZ.271.38.2024 DZ.271.38.2024 - Dostawa produktów leczniczych wykorzystywanych przez oddziały Szpitala Edyta Skrzyszewska 2024-04-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
834570 II.0401.4.2023 Przedłużenie licencji na Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License i zakup nowych Małgorzata Karmańska - Kaźmierska 2023-10-20 12:26:30 Zapytanie ofertowe Service Go to
774301 TTI.543.1.2023 Usługa dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w pawilonach oraz na terenie należącym do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Monika Czapnik 2023-05-31 11:46:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
715840 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2023-01-20 12:52:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
650306 LI/5503/028/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2022-08-10 12:03:19 Zapytanie ofertowe Service Go to
650359 LI/5503/028/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów myjni - dezynfektorów oraz suszarek produkcji GETINGE w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2022-08-10 11:57:36 Zapytanie ofertowe Service Go to
449826 TI.221.1.2021najem pięciu pomieszczeń w celu prowadzenia Banku Komórek i Tkanek. Anna Wojtas 2021-04-27 07:22:18 Zapytanie ofertowe Service Go to
450145 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 14:11:11 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450161 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 14:00:01 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
449234 TI.2230.18.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Pracowni Radiologii Klasycznej – Pawilon M-III Paweł Bednarz 2021-04-23 13:34:02 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
450111 TI.2230.17.2021 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Ośrodku Diagnostyki – Pawilon M-IV Paweł Bednarz 2021-04-23 13:25:50 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
882967 LI/5503/4/2024 Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II Maciej Cyran 2024-02-28 09:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
882371 LI/5503/02/2024/01 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II Maciej Cyran 2024-02-28 09:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
811956 LI/5503/021/2023 „Naprawa lamp operacyjnych model Marled V10 /V16 produkcji KLS MARTIN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II”. Małorzata Stanek 2023-10-26 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
744778 LI/5503/09/2023 Wykonaywanie obsługi serwisowej urządzeń medycznych produkcji firmy ERBE w Krakowskim Szpitalu im.Jana Pawła II Maciej Cyran 2023-04-13 14:08:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
717205 LI/5503/02/2023 Przetarg ofertowy LI/5503/02/2023 na dostawę ubrań ochronnych RTG Maciej Cyran 2023-02-07 14:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
708503 LI/5503/44/2022/01 Wykonywanie testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Maciej Cyran 2023-01-20 00:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
698901 LI/5503/043/2022 „Modernizację lamp operacyjnych model Marlux X6 / X8 produkcji KLS MARTIN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. Małorzata Stanek 2022-12-17 12:33:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
663684 9/ER/2022 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz pojemników transportowych na leki i materiały do sterylizacji Paweł Niedzielski 2022-10-11 14:22:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
575013 LI/5503/005/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw i przeglądów mammografu LORAD SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV00001 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II Małorzata Stanek 2022-12-11 12:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
562537 3.ER.2022 Dostawa środkówczystości i dezynfekcji dla Małopolskiego Centralnego Laboratorium Prądka Gruźlicy Stanisław Niemiec 2022-02-10 07:57:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to