Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Stobrówki do oczyszczalni ścieków w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 635000 - I quarter No - - 2022-04-07 11:22:29 2022-04-07 11:22:29
Przebudowa drogi gminnej ul. Budowlanych oraz części ul. Młyńskiej w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 918000 - II quarter No - - 2022-04-07 11:24:27 2022-04-07 11:23:05
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Construction work Basic mode - no negotiation 203252 - I quarter No - - 2022-04-07 11:24:18 2022-04-07 11:23:33
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 250000 - I quarter No - - 2022-04-07 11:24:06 2022-04-07 11:24:06
Modernizacja kotłowni wraz z częściową wymianą instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego Construction work Basic mode - no negotiation 900000 - I quarter No - - 2022-04-07 11:24:54 2022-04-07 11:24:54
Przebudowa dróg gminnych: - ul. Polna w Wachowice, - ul. Leśna w Borkach Wielkich, - ul. Piaskowa w Wojciechowie, - Świercze droga wewnętrzna Construction work Basic mode - no negotiation 95230 - II quarter No - - 2022-04-07 11:26:06 2022-04-07 11:26:06
Poprawa warunków jakości edukacji i sportu ( budowa hali tenisowej, modernizacja lodowiska ) Construction work Basic mode - no negotiation 1065000 - II quarter No - - 2022-04-07 11:27:18 2022-04-07 11:27:18
Oświetlenie stadionu Construction work Basic mode - no negotiation 285000 - II quarter No - - 2022-04-07 11:29:24 2022-04-07 11:29:24
Budowa centrum rehabilitacji i rekreacji wodnej w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 11382000 - II quarter No - - 2022-04-07 11:29:55 2022-04-07 11:29:55
Dostawa sprzętu komputerowego Construction work Basic mode - no negotiation 209000 - II quarter No - - 2022-04-07 11:37:34 2022-04-07 11:30:37
Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem kamiennym Delivery Basic mode - no negotiation 211382 - I quarter No - - 2022-04-07 11:37:47 2022-04-07 11:37:16
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Olesno Service Basic mode - no negotiation 162601 - IV quarter No - - 2022-04-07 11:38:18 2022-04-07 11:38:18
Dokumentacja projektowa dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej dla Borek Małych Service Basic mode - no negotiation 206000 - I quarter No - - 2022-04-07 11:38:49 2022-04-07 11:38:49
Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej j dla miejscowości Grodzisko i Łowoszów Service Basic mode - no negotiation 285365 - I quarter No - - 2022-04-07 11:40:10 2022-04-07 11:40:10
Dowóz uczniów Service Basic mode - no negotiation 542500 - II quarter No - - 2022-04-07 11:40:40 2022-04-07 11:40:40
Wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymanie drzew, krzewów i rabat kwiatowych na terenie Olesna Service Basic mode - no negotiation 123000 - I quarter No - - 2022-04-07 11:41:15 2022-04-07 11:41:15
Wykonanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych dla następujących zadań: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowoszów oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko Service Basic mode - no negotiation 44998 - I quarter No - - 2022-04-07 11:41:57 2022-04-07 11:41:57