Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
742965 271.16.2023 Zakup symulatorów rowerów oraz mobilnych miasteczek rowerowych w ramach projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w gminie Olesno wraz z doposażeniem szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” Kamil Brzęczek 2023-03-28 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744479 III.271.06.2023.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania, polegającego na oznakowaniu form ochrony przyrody na terenie gminy Olesno. Kamil Brzęczek 2023-03-29 11:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
738816 271.14.2023 Budowa krajowego centrum Szkolenia służb ratowniczych. Kamil Brzęczek 2023-03-30 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
737347 271.13.2023 Modernizacja dróg w gminie Olesno Kamil Brzęczek 2023-03-30 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
738960 IV.04.2023 Modernizacja boiska rekreacyjnego w Bodzanowicach - 2 Sebastian Kapuścik 2023-03-22 09:55:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
738348 III.271.06.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania, polegającego na oznakowaniu form ochrony przyrody na terenie gminy Olesno. Kamil Brzęczek 2023-03-17 11:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
737445 271.15.2023 Wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymanie drzew, krzewów i rabat kwiatowych na terenie Olesna Kamil Brzęczek 2023-03-16 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
737800 III.271.05.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Paulinki w Oleśnie”. Kamil Brzęczek 2023-03-15 11:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
729836 271.12.2023 Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie Kamil Brzęczek 2023-03-15 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
736965 IV.03.2023 Opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby zadania polegającego na budowie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojciechowie przy ul. Kluczborskiej 37 (dz. Nr 33, k. m. 5, obręb: Wojciechów, jednostka ewidencyjna: Olesno) Kamil Brzęczek 2023-03-10 11:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
733114 Nr IV.03.2023 Modernizacja boiska rekreacyjnego w Bodzanowicach Sebastian Kapuścik 2023-03-08 09:55:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
729679 271.10.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową w ul. Małe Przedmieście oraz ul. Eichendorffa w Oleśnie Kamil Brzęczek 2023-03-06 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
728829 271.11.2023 Przebudowa ul. Paulinki w Oleśnie Kamil Brzęczek 2023-03-02 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
728299 III.271.03.2023 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: poprawa efektywności energetycznej w zakresie modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. poprzez montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej PV w budynku PSP nr 2 w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 51 Kamil Brzęczek 2023-02-28 11:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings