Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939360 22/VI/2024/WP Utrzymanie w sprawności technicznej zestawu 20 szt. Maszyn Grand Vertical Parking na ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach. Jacek Mizdalski 2024-06-19 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
929695 20/V/2024/WP Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kolejowej do FAMUR w Katowicach Jacek Mizdalski 2024-06-06 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
930406 21/V/2024/WP Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Owsianej w Katowicach Jacek Mizdalski 2024-06-05 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929112 19/V/2024/WP Przebudowa ul. Ficka w Katowicach Jacek Mizdalski 2024-06-03 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917297 18/IV/2023/WP Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych, przejść podziemnych, tuneli, kładek dla pieszych i ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych oraz obsługa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Katowice Jacek Mizdalski 2024-05-24 09:55:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
915128 17/IV/2024/WP Zakup walca drogowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego Jacek Mizdalski 2024-04-24 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
910105 16/IV/2024/WP Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice Jacek Mizdalski 2024-04-23 09:55:00 - Construction work Go to
900456 14/III/2024/WP MODERNIZACJA OZNAKOWANIA POZIOMEGO Jacek Mizdalski 2024-03-27 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901979 15/III/2024/WP Zakup walca drogowego z przyczepą do przewozu walca Jacek Mizdalski 2024-03-22 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
899840 13/III/2024/WP MODERNIZACJA ELEMENTÓW TUNELU POD RONDEM W KATOWICACH Jacek Mizdalski 2024-03-19 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889012 11/II/2024/WP Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem w Katowicach Jacek Mizdalski 2024-03-06 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
455532 3/V/2021/WP Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach 3/V/2021/WP Jacek Mizdalski 2021-05-11 12:28:12 - Construction work Go to