Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
940260 OA.271.03.2024.WZ Sporządzenie planu ogólnego gminy Krzyż Wielkopolski Zamówienia Publiczne 2024-06-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
914678 TG.271.2.2024.MB Przebudowa i budowa dróg w Łokaczu Małym Zamówienia Publiczne 2024-05-02 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902159 TG.271.1.2024.MB Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej Zamówienia Publiczne 2024-04-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
865563 TG.271.11.2023.MB Renowacja elewacji oraz dachu budynku Urzędu Miejskiego Zamówienia Publiczne 2024-01-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
856893 1-TP/2023 Przygotowanie i dostarczenie posiłków w 2024 roku do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim Jolanta Wiktor 2023-12-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
856889 1-TP/2023 Przygotowanie i dostarczenie posiłków w 2024 roku do Przedszkole nr 2 „Harmonia” w Krzyżu Wielkopolskim Monika Poznaniak 2023-12-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
845977 TG.271.10.2023.GE udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.883.016,00 PLN Zamówienia Publiczne 2023-11-22 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
835216 TG.271.9.2023.KK Przebudowa i budowa dróg gminnych w m. Łokacz Mały, dz. nr 1268, 1257, 1281, 17/9 oraz w m. Huta Szklana, dz. nr 496 Zamówienia Publiczne 2023-11-03 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
819820 TG.271.8.2023.KK Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725 Zamówienia Publiczne 2023-10-05 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805826 TG.271.7.2023.KK Renowacja pokrycia dachowego na budynku MGOK w Krzyżu Wielkopolskim Zamówienia Publiczne 2023-08-31 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
796982 OA.271.01.2023.GN dowozy szkolne 2023/2024 Zamówienia Publiczne 2023-08-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings