Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.8.2023.KK Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 18-09-2023 21:28:00
Placing offers : 05-10-2023 08:00:00
Offers opening : 05-10-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.06 2023-09-18 21:28:00 Proceeding
SWZ_remont elewacji.pdf pdf 832.43 2023-09-18 21:28:00 Proceeding
Zał. 2_dokumantacja, STWiORB, przedmiar.zip zip 14558.66 2023-09-18 21:28:00 Proceeding
zał. do SWZ.zip zip 629.9 2023-09-18 21:28:00 Proceeding
Zał. 7_PPU_ZMIANA.pdf pdf 464.14 2023-09-22 18:50:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 406.82 2023-10-05 19:54:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 177.85 2023-11-14 19:58:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_net.pdf pdf 187.86 2023-11-22 22:41:34 Public message

Announcements

2023-11-22 22:41 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-14 19:58 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-22 17:21 Zamówienia Publiczne Przeznaczona kwota na sfinansowanie zamówienia to: 1 000 000,00 PLN brutto
2023-10-05 19:54 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-05 08:00 Buyer message Przeznaczona kwota na sfinansowanie zamówienia to: 1 000 0000,00 PLN brutto
2023-09-22 18:50 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że zmienia treść załącznika do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.
Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Zał. 7_PPU_ZMIANA.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637