List of proceedings: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
No data


CLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
486703 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU WODOCI... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-08-11 09:55:00 Inquiry go to
482096 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ZLEWNI ŚCIEKÓW ... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-07-23 09:55:00 Inquiry go to
483756 Zapytanie poniżej progu - usługi - Wykonanie badań... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-07-20 09:55:00 Inquiry go to
482640 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU WODOCI... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-07-20 09:55:00 Inquiry go to
478475 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGO... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-07-09 09:55:00 Inquiry go to
478469 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU WODOCI... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-07-09 09:55:00 Inquiry go to
461397 RENOWACJA KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ (U... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-05-31 11:55:00 Inquiry go to
458279 DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ WRAZ Z NAKŁADKAM... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-05-24 11:55:00 Inquiry go to
451904 DOSTAWA POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-05-07 09:55:00 Inquiry go to
435879 Usunięcie osadu zalegającego w betonowym kolektorz... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-03-25 09:55:00 Inquiry go to
426434 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC DN 200MM L... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-02-26 09:55:00 Inquiry go to
422867 PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU OD S... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2021-02-18 09:55:00 Inquiry go to
404629 OCZYSZCZANIE KANAŁÓW ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACYJ... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-12-22 11:55:00 Inquiry go to
395829 BUDOWA PRZEWODU KANALIZACYJNEGO W UL. CHABROWEJ Z ... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-11-24 09:55:00 Inquiry go to
393580 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY OLSZEWSKIEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-11-17 09:55:00 Inquiry go to
385714 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WIELOBRANŻOW... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-11-06 11:55:00 Inquiry go to
385710 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY OLSZEWSKIEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-10-21 09:55:00 Inquiry go to
385703 BUDOWA PRZEWODU KANALIZACYJNEGO W UL. CHABROWEJ Z ... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-10-21 09:55:00 Inquiry go to
382685 MONTAŻ PRZEPŁYWOMIERZY ELEKTROMAGNETYCZNYCH ORAZ C... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-10-14 09:55:00 Inquiry go to
378547 ROBOTY RENOWACYJNE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W ZĄBKACH... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-09-28 10:55:00 Inquiry go to
378132 MONTAŻ PRZEPŁYWOMIERZY ELEKTROMAGNETYCZNYCH ORAZ C... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-09-24 09:55:00 Inquiry go to
375090 MONTAŻ PRZEPŁYWOMIERZY ELEKTROMAGNETYCZNYCH ORAZ C... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-09-15 09:55:00 Inquiry go to
366116 PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA DZ. NR 33/5... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-08-13 09:55:00 Inquiry go to
362419 DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ DO MONTAŻU PRZEPŁYWO... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-07-21 11:55:00 Inquiry go to
359910 Renowacja kanalizacji ściekowej metodą bezwykopową... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-07-13 11:55:00 Inquiry go to
340235 BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ UL. PIŁSUDSKIEGO,... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-05-06 09:55:00 Inquiry go to
334180 DOSTAWA PRZEPŁYWOMIERZY i CIŚNIENIOMIERZY WRAZ Z M... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-04-24 11:55:00 Inquiry go to
331073 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WIELOBRANŻOW... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-04-17 10:55:00 Inquiry go to
328813 Usunięcie osadu zalegającego w betonowym kolektorz... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-04-08 11:55:00 Inquiry go to
330137 BUDOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W SZEŚCIU ULICACH W... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o 2020-04-07 09:55:00 Inquiry go to