Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
942916 PWiK-ZP/12/2024 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W TRZECH ULICACH W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2024-07-01 11:55:00 - Construction work Go to
942372 PWiK-ZP/11/2024 BUDOWA KOMORY REWIZYJNEJ NA ISTNIEJĄCYM KOLEKTORZE SANITARNYM DN 1800MM W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2024-06-25 09:55:00 - Construction work Go to
927620 PWiK-ZP/09/2024 USŁUGA USUNIĘCIA OSADU Z BETONOWEGO KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO W UL. KS. ZYCHA W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2024-05-27 11:55:00 - Service Go to
910202 PWiK-ZP/07/2024 BUDOWA KOMORY REWIZYJNEJ NA ISTNIEJĄCYM KOLEKTORZE SANITARNYM DN 1800MM W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2024-04-11 09:55:00 - Construction work Go to
806323 PWiK-ZP/22/2023 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W UL. OKRZEI W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2023-08-28 11:55:00 - Construction work Go to
789987 PWiK-ZP/20/2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Mirosław Sobiecki 2023-08-07 11:55:00 - Service Go to
784648 PWiK-ZP/19/2023 USŁUGA USUNIĘCIA OSADU Z BETONOWEGO KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO W UL. KS. ZYCHA W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2023-07-03 11:55:00 - Service Go to
775142 PWiK-ZP/15/2023 USŁUGA USUNIĘCIA OSADU Z BETONOWEGO KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO W UL. KS. ZYCHA W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2023-06-13 11:55:00 - Service Go to
772593 PWiK-ZP/14/2023 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z RENOWACJĄ KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W UL. NOWEJ W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2023-06-05 11:55:00 - Construction work Go to
753783 PWiK-ZP/10/2023 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MODELU ELASTYCZNYM Mirosław Sobiecki 2023-04-21 09:55:00 - Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
930361 PWiK-ZP/10/2024 BUDOWA KOMORY REWIZYJNEJ NA ISTNIEJĄCYM KOLEKTORZE SANITARNYM DN 1800MM W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2024-06-14 13:32:33 - Construction work Go to
925957 PWiK-ZP/08/2024 BUDOWA KOMORY REWIZYJNEJ NA ISTNIEJĄCYM KOLEKTORZE SANITARNYM DN 1800MM W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2024-05-21 09:16:13 - Construction work Go to
775313 PWiK-ZP/16/2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Mirosław Sobiecki 2023-06-23 08:57:57 - Service Go to
686859 PWiK-ZP/12/2022 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ, ZLOKALIZOWANEJ W ZĄBKACH W TRZECH ULICACH W TYM W GWIAŹDZISTEJ, BUDKIEWICZA I SKARGI Mirosław Sobiecki 2023-01-31 12:22:47 - Construction work Go to
708993 PWiK-ZP/16/2022 BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ MOCY 118,3KWP NA POTRZEBY ZASILANIA NOWOBUDOWANEGO BUDYNKU ZLEWNI ŚCIEKÓW Mirosław Sobiecki 2023-01-03 14:40:21 - Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
901371 PWiK-ZP/03/2024 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WOD w ul. BRZOZOWEJ w ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2024-03-28 14:39:00 - Construction work Go to
688795 PWiK-ZP/14/2022 OCZYSZCZANIE KANAŁÓW ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ I STUDNI REWIZYJNYCH w latach 2023-2024 Mirosław Sobiecki 2022-11-23 12:35:00 - Service Go to
684843 PWiK-ZP/11/2022 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SUW POŁUDNIE W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2022-11-23 12:36:00 - Construction work Go to
482640 PWiK-ZP/12/2021 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO W UL CHABROWEJ W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2021-07-21 14:19:00 - Construction work Go to
483756 PWiK-300/2021 Zapytanie poniżej progu - usługi - Wykonanie badań w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z sieci wodociągowej i w Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach Mirosław Sobiecki 2021-07-21 14:23:00 - Service Go to
478469 PWiK-ZP/09/2021 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO W UL CHABROWEJ W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2021-07-12 14:57:00 - Construction work Go to
478475 PWiK-ZP/10/2021 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. ŁABĘDZIEJ W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2021-07-14 15:31:00 - Construction work Go to
461397 PWiK-ZP/08/2021 RENOWACJA KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ (UTWARDZONEGO RĘKAWA) W UL. OLSZEWSKIEGO W ZĄBKACH Mirosław Sobiecki 2021-06-04 12:24:00 - Construction work Go to
458279 PWiK-ZP/07/2021 DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ WRAZ Z NAKŁADKAMI DO ODCZYTU RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCYMI TECHNOLOGIĘ LORAWAN Mirosław Sobiecki 2021-06-02 16:34:00 - Supply Go to
451904 PWiK-ZP/06/2021 DOSTAWA POJAZDU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Mirosław Sobiecki 2021-05-07 11:52:00 - Service Go to