Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPb-II.271.115.2023.SA Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości będących w zorganizowanym przez Miasto Poznań systemie odbioru odpadów komunalnych

Sergiusz Adamczewski
Miasto Poznań
Deadlines:
Published : 18-12-2023 15:11:00
Placing offers : 12-02-2024 12:00:00
Offers opening : 12-02-2024 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
115_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2729.22 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
115_SWZ-sig-sig-sig.pdf pdf 1153.47 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 286.5 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Oświadczenie dotyczące pojazdów podlegajacych ocenie.docx docx 28.33 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (wzór formularza).xml xml 132.58 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 44.5 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 46 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 37.5 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę porzedsiębiorstwa.doc doc 41 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 39 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 16.86 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz urządzeń technicznych.doc doc 53 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ i Załączniku 2a do SWZ.doc doc 34 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie podmiotu o aktualności informacji JEDZ.doc doc 39 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 66.32 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 21215.7 2023-12-18 15:11:00 Proceeding
115_Informacja o odwołaniach - na stronę-sig-sig.pdf pdf 620.54 2023-12-29 13:24:46 Public message
Odwołanie FbSerwis.zip zip 4533.98 2023-12-29 13:24:46 Public message
Odwołanie Remondis.zip zip 974.7 2023-12-29 13:24:46 Public message
115_Zmiana treści SWZ- termin-sig-sig-sig.pdf pdf 890.13 2024-01-08 09:21:10 Public message
115_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 2897.52 2024-01-08 09:21:10 Public message
115_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 2917.37 2024-01-17 11:33:03 Public message
115_ Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert-sig-sig-sig.pdf pdf 1878.92 2024-01-17 11:33:03 Public message
Załączniki do wyjaśnień SWZ z dnia 17.01.24.zip zip 519.03 2024-01-17 11:33:03 Public message
115_ Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 22.01.24-sig-sig-sig.pdf pdf 1098.09 2024-01-22 14:59:36 Public message
115_Informacja z otwarcia ofert-sig-sig-sig.pdf pdf 908.61 2024-02-12 14:44:01 Public message
115_Inf. o wyborze oferty najkorzystniejszej- cz. IV, V, VI-sig-sig-sig.pdf pdf 924.56 2024-04-09 14:44:51 Public message
115_Inf. o wyborze oferty najkorzystniejszej- cz. I, II, III, VII, VIII-sig-sig-sig.pdf pdf 924.78 2024-04-16 14:45:42 Public message

Announcements

2024-04-16 14:45 Sergiusz Adamczewski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. I, II, III, VII i VIII

115_Inf. o wyborze o [...].pdf

2024-04-09 14:44 Sergiusz Adamczewski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. IV, V, VI

115_Inf. o wyborze o [...].pdf

2024-02-12 14:44 Sergiusz Adamczewski Wypełniając obowiązek wynikający z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o ofertach złożonych w postępowaniu.

115_Informacja z otw [...].pdf

2024-02-12 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę 482 500 000, 00 zł brutto, w tym na:
Część 1 (Sektor I- Grunwald): 93 240 000,00 zł brutto,
Część 2 (Sektor II- Jeżyce): 54 790 000,00 zł brutto,
Część 3 (Sektor III- Piątkowo): 75 130 000,00 zł brutto,
Część 4 (Sektor IV- Nowe Miasto): 59 700 000,00 zł brutto,
Część 5 (Sektor V- Rataje): 54 510 000,00 zł brutto,
Część 6 (Sektor VI- Winogrady): 61 840 000,00 zł brutto,
Część 7 (Sektor VII- Stare Miasto): 35 900 000,00 zł brutto,
Część 8 (Sektor VIII- Wilda): 47 390 000,00 zł brutto.
2024-01-22 14:59 Sergiusz Adamczewski Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

115_ Wyjaśnienie i z [...].pdf

2024-01-17 11:33 Sergiusz Adamczewski Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert

115_Ogłoszenie o zmi [...].pdf

115_ Wyjaśnienia i z [...].pdf

Załączniki do wyjaśn [...].zip

2024-01-08 09:21 Sergiusz Adamczewski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

115_Zmiana treści SW [...].pdf

115_Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2023-12-29 13:24 Martyna Drygiel Informacja o odwołaniach

115_Informacja o odw [...].pdf

Odwołanie FbSerwis.z [...].zip

Odwołanie Remondis.z [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 12614