Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/28/P/2023 „Dostawa oleju napędowego dla środków transportu i maszyn”

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 20-11-2023 12:32:00
Placing offers : 28-11-2023 11:00:00
Offers opening : 28-11-2023 11:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
warunki zamówienia, umowa.pdf pdf 351.54 2023-11-20 12:32:00 Proceeding
ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 261.58 2023-11-20 12:32:00 Proceeding
Załączniki 1_3.doc doc 64 2023-11-20 12:32:00 Proceeding
modyfikacja treści Warynków Zamówienia.docx docx 108.57 2023-11-21 14:30:27 Public message
warunki zamówienia, umowa - aktualizacja 21.11.2023.pdf pdf 351.64 2023-11-21 14:30:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 120.5 2023-11-28 12:47:20 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 36.98 2023-12-04 14:24:44 Public message

Announcements

2023-12-04 14:24 Przetargi OPWIK W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-11-28 12:47 Przetargi OPWIK W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].doc

2023-11-28 11:00 Buyer message Wartość szacunkowa: 331 200,00 zł netto, 407 376,00 zł brutto
2023-11-21 14:30 Przetargi OPWIK Szanowni Państwo,
Przekazujemy informację o modyfikacji Warunków Zamówienia i załączamy aktualne.

modyfikacja treści W [...].docx

warunki zamówienia, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 366