Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TTR.230.53..2023 Sprzedaż i dostawa - nabój gazowy EO 8-170 3M Steri-Gas

Deadlines:
Published : 08-09-2023 11:26:00
Placing offers : 22-09-2023 11:14:00
Offers opening : 22-09-2023 11:19:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Sprzedaż i dostawa - nabój gazowy EO 8-170 3M Steri-GasNumer ogłoszenia: TTR.230.53..2023

Data ogłoszenia: 08.09.2023 r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80 , 31-202 Kraków


Informacje dotyczące zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa - nabój gazowy EO 8-170 3M Steri-Gas .

Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2023 roku do godziny 10.00

Miejsce składania ofert : drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej złożonej na Dzienniku podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A V.


Osoba do kontaktu:

Jarosław Kula

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Tel. 12 614 34-45, pon.—pt 8.00-14.00

e-mail: j.kula@szpitaljp2.krakow.pl


Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.Warunki zgłaszania ofert:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną ofertę cenową i nie może jej zmienić.

-Oferta musi zawierać zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis
z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi Załącznik nr 3.

- Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza cenowego (Załącznik nr 2).

- Oferta niekompletna nie będzie brana pod uwagę.
Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 wzór umowy
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy naboje sterylizacja.docx docx 16.14 2023-09-08 11:26:00 Proceeding
Załacznik nr 2, Formularz ofertowy.doc doc 20.5 2023-09-08 11:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówi.docx docx 10.05 2023-09-08 11:26:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 10.82 2023-10-05 08:11:53 Public message

Announcements

2023-10-05 08:11 Jarosław Kula NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„ Sprzedaż i dostawa - nabój gazowy EO 8-170 3M Steri-Gas ”


Numer ogłoszenia: TTR.230.53..2023

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80 , 31-202 Kraków

Lp.
Nazwa firmy
Kwota gross zł
Uwagi
1.
3M Poland Sp. z o. o. al. Katowicka 117 Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn
14914,37zł

2.
Bestmed Solutions Sp. z o.o. ul. Legionów 241A
43-502 Czechoeice - Dziedzice
19906,56 zł


Wygrywa firma 3M Poland Sp. z o. o. al. Katowicka 117 Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn z najniższą ofertą
100 % cena – 14914,37,- zł brutto

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż i dostawa - nabój gazowy EO 8-170 3M Steri-Gas Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa - nabój gazowy EO 8-170 3M Steri-Gas . 288 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3334 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 225