Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/KBCH/351-64/2023 TP/U/S „Przygotowanie i organizacja dwóch jednodniowych konferencji”

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 10-08-2023 10:40:00
Placing offers : 22-08-2023 10:00:00
Offers opening : 22-08-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.87 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1038.91 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 721.13 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Wzór umowy (część 1).pdf pdf 645.06 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Wzór umowy (część 2).pdf pdf 645.09 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 22.06 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 24.4 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 26.14 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.2 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie (realizacja zamówienia - wykonawcy wspólni).doc doc 68 2023-08-10 10:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 25.3 2023-08-10 10:40:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 64.97 2023-08-10 10:40:00 Criterion
Informacja o kwocie 351-64.pdf pdf 482.38 2023-08-22 10:16:30 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 497.86 2023-08-22 13:51:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 510.27 2023-09-11 11:23:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 89.78 2023-09-20 08:12:59 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 1.pdf pdf 54.07 2023-12-15 14:19:40 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 2.pdf pdf 54.15 2023-12-15 14:19:40 Public message

Announcements

2023-12-15 14:19 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z realizacją umowy dla części nr 1 oraz 2, Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-09-20 08:12 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo.
W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia dla części 1 oraz 2 niniejszego postepowania Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-11 11:23 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaną oceną ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-22 13:51 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-22 10:16 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Załącznik nr 4 do SW [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 805