Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SK.3051.4.2023 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu Gminy Karpacz w 2023 r. w wysokości 15.000.000,00 zł

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 14-08-2023 09:05:00
Placing offers : 11-09-2023 10:00:00
Offers opening : 11-09-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_KREDYT_2023.pdf pdf 735.04 2023-08-14 09:05:00 Proceeding
powołanie Burmistrza.pdf pdf 151.17 2023-08-14 09:05:00 Proceeding
powołanie Sekretarza Gminy.pdf pdf 757.26 2023-08-14 09:05:00 Proceeding
powołanie Zastępcy Burmistrza.pdf pdf 966.1 2023-08-14 09:05:00 Proceeding
espd-request.zip zip 91.44 2023-08-14 09:05:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 105.91 2023-08-14 09:05:06 Proceeding
formularz_ofertowy_KREDYT.docx docx 65.57 2023-08-14 09:05:00 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_1.pdf pdf 182.4 2023-08-21 12:04:03 Proceeding
Opinia znak sprawy SO.0010.VIII.32.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf pdf 92.61 2023-08-21 12:04:31 Proceeding
WPF LXIX 764 23.pdf pdf 20018.07 2023-08-21 12:04:49 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_2.pdf pdf 388.7 2023-08-23 11:54:37 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_3.docx docx 748.72 2023-08-24 13:48:31 Proceeding
zmiana zapisów w SWZ.pdf pdf 137.18 2023-08-24 13:48:40 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_4.pdf pdf 138.55 2023-08-25 14:15:49 Proceeding
zmiana zapisów w SWZ_2.pdf pdf 167.83 2023-08-25 14:16:00 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_5.pdf pdf 164.6 2023-08-28 14:03:37 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_6.pdf pdf 162.91 2023-08-28 14:17:49 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_7.pdf pdf 136.48 2023-08-29 11:29:52 Proceeding
zmiana zapisów w SWZ_3.pdf pdf 138.46 2023-09-06 10:23:36 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_8.pdf pdf 135.24 2023-09-06 11:52:39 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 454.38 2023-09-11 13:07:02 Public message
informacja z otwarcia ofert-POPRAWIONA.pdf pdf 450.48 2023-09-11 13:23:12 Public message
wybórWWW.pdf pdf 323.59 2023-09-25 11:32:34 Public message

Announcements

2023-09-25 11:32 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybórWWW.pdf

2023-09-11 13:23 Ewa HIRSCH POPRAWIONA informacja z otwarcia ofert (właściwa)

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-11 13:07 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.000.000,00 zł gross (słownie: cztery miliony złotych brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1148