Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WE.272.2.2023 Wyposażenie Żłobka Miejskiego w Chojnicach

Grzegorz Czarnowski
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 14-07-2023 15:07:00
Placing offers : 24-07-2023 12:00:00
Offers opening : 24-07-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 111.78 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
SWZ.doc doc 201 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 1.pdf pdf 2358.28 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia część 2.doc doc 69 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ formularz oferty.doc doc 70.5 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 14.86 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 30.5 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.doc doc 66.5 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ Wzór umowy na I część zamówienia.doc doc 90.5 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ Wzór umowy na II część zamówienia.doc doc 91.5 2023-07-14 15:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do przetargu_19.07.2023.doc doc 14.5 2023-07-19 17:05:31 Public message
informacja o złożonych ofertach.doc doc 55.5 2023-07-24 18:50:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 27.52 2023-07-31 14:13:58 Public message

Announcements

2023-07-31 14:13 Grzegorz Czarnowski W załączeniu przekazuję informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

z poważaniem
Grzegorz Czarnowski
UM Chojnice

Informacja o wyborze [...].docx

2023-07-24 18:50 Grzegorz Czarnowski W załączeniu informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].doc

2023-07-19 17:05 Grzegorz Czarnowski W załączeniu udzielam odpowiedzi na zadanie pytania

z poważaniem
Grzegorz Czarnowski
UM Chojnice

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 420