Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SOP.271.3.2023 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Agnieszka Buchwald
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 30-05-2023 14:30:00
Placing offers : 12-06-2023 10:00:00
Offers opening : 12-06-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ (005).DOC DOC 220.5 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 86.9 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 formularz oferty.doc doc 72.5 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ - oświadczenie tryb podstawowy.docx docx 19.85 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - zobowiazanie.doc doc 66.5 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - Ośw grupa kap.doc doc 30 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 19.7 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6-Wzór umowy (Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ) (.doc doc 91 2023-05-30 14:30:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania nr 2.docx docx 14.63 2023-06-05 08:59:43 Public message
Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert.docx docx 16.42 2023-06-06 10:19:46 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 3.docx docx 14.96 2023-06-06 10:19:46 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 36.77 2023-06-06 10:29:40 Public message
informacja o złożonych ofertach.docx docx 19.12 2023-06-12 12:27:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 22.94 2023-06-15 10:15:28 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 1.docx docx 18.17 2023-06-01 12:51:07 Public message
Zalacznik nr 5 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 20.6 2023-06-01 12:51:07 Public message
ZMIANA nr 1 OPZ.docx docx 14.57 2023-06-01 12:51:07 Public message

Announcements

2023-06-15 10:15 Agnieszka Buchwald Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

2023-06-12 12:27 Agnieszka Buchwald Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2023-06-06 10:29 Agnieszka Buchwald ogłoszenie o zmianie

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-06 10:19 Agnieszka Buchwald Odpowiedź na pytania i zmiana terminu składania ofert

Informacja o wydłuże [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-06-05 08:59 Agnieszka Buchwald Odpowiedź na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-06-01 12:51 Agnieszka Buchwald Zmiana do SWZ (zmiana OPZ)

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Zalacznik nr 5 do SW [...].docx

ZMIANA nr 1 OPZ.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554