Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/KBCH/351-42/2023 TP/U/S „Organizacja dwudniowych szkoleń stacjonarnych, 5 części”.

Katarzyna Boruc - Chrościcka
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Deadlines:
Published : 08-05-2023 13:15:00
Placing offers : 16-05-2023 10:00:00
Offers opening : 16-05-2023 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 195.31 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 965.11 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ OPZ 1a-1e .pdf pdf 927.97 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Wzór Umowy.pdf pdf 767.69 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ Wykaz usług.docx docx 20.4 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 6a-6e do SWZ Wykaz osób.docx docx 29.95 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie o grupie kapiałowej.docx docx 64.97 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 8a-8e do SWZ Informacja dodatkowa dotycząca trenerów.docx docx 34.37 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - Wstepny scenariusz.docx docx 14.11 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.21 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SWZ - Oświadczenie (realizacja zamówienia - wykonawcy wspólni).doc doc 68 2023-05-08 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 71.57 2023-05-08 13:15:00 Criterion
Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 64.93 2023-05-08 13:15:00 Criterion
Informacja o wyobrze najkorzystniejszej oferty .pdf pdf 542.14 2023-06-19 14:48:38 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania dla 1,2,3,5,.pdf pdf 137.62 2023-07-18 13:49:27 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania dla 4.pdf pdf 78.73 2023-08-07 08:41:45 Public message
Informacja o kwocie 351-42.pdf pdf 478.57 2023-05-16 10:48:44 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 500.81 2023-05-16 15:09:47 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 1.pdf pdf 53.44 2023-12-13 13:42:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 2.pdf pdf 53.34 2023-12-13 13:42:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 3.pdf pdf 53.38 2023-12-13 13:42:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 4.pdf pdf 53.2 2023-12-13 13:42:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz 5.pdf pdf 51.93 2023-12-13 13:42:06 Public message

Announcements

2023-12-13 13:42 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z realizacją umowy dla części 1,2,3,4 oraz 5 zamówienia Zamawiający publikuje stosowną informację.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-07 08:41 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia dla części 4 Zamawiający publikuje stosowną informację.

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-18 13:49 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z zawarciem umowy na realizację zamówienia dla części 1, 2, 3 oraz 5 Zamawiający publikuje stosowną informację.

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-19 14:48 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo, W związku z dokonaniem oceny ofert Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja o wyobrze [...].pdf

2023-05-16 15:09 Katarzyna Boruc - Chrościcka Szanowni Państwo. W związku z dokonaniem otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-16 10:48 Katarzyna Boruc - Chrościcka W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Zał. nr 3 do SWZ For [...].docx

Zał. nr 4 do SWZ Ośw [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1063