Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGK.7013.6.2023 Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Karpaczu na potrzeby stworzenia Centrum integracji, edukacji oraz kultury

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 21-04-2023 12:04:00
Placing offers : 19-05-2023 10:00:00
Offers opening : 19-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz_ofertowy.docx docx 62.17 2023-04-21 12:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.33 2023-04-21 12:04:00 Proceeding
SWZ_CENTRUM_kultury_2023.pdf pdf 786.92 2023-04-21 12:04:00 Proceeding
DOM_KULTURY_dokumentacja.zip zip 160230.48 2023-04-21 16:37:29 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.73 2023-05-04 09:41:20 Proceeding
zmiana terminu w SWZ.pdf pdf 144.55 2023-05-04 09:41:20 Proceeding
zmiana opz.pdf pdf 136 2023-05-12 08:27:45 Proceeding
Standardy szpachlowania Q1-Q4.pdf pdf 181.26 2023-05-12 08:27:57 Proceeding
zmiana terminu w SWZ_2.pdf pdf 144.89 2023-05-12 12:16:07 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 38.47 2023-05-12 12:16:28 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_1_12.05.2023.pdf pdf 144.63 2023-05-12 13:27:51 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_2_12.05.2023.pdf pdf 428.47 2023-05-12 13:27:51 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_3_12.05.2023.pdf pdf 286.53 2023-05-12 13:27:51 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_4_12.05.2023.pdf pdf 278.92 2023-05-12 13:27:51 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_5_12.05.2023.pdf pdf 264.32 2023-05-12 13:27:51 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_6_12.05.2023.pdf pdf 248.42 2023-05-12 13:27:51 Proceeding
22231 - Dom Kultury - PT_3 instalacje sanitarne rev.1.pdf pdf 9649.97 2023-05-12 13:28:33 Proceeding
odpowiedzi_1.zip zip 18176.98 2023-05-12 13:28:42 Proceeding
Część brakujących rysunków.zip zip 1313.52 2023-05-15 15:19:31 Proceeding
II część brakujących rysunków.zip zip 773.21 2023-05-17 09:07:55 Proceeding
zapytanie i odpowiedź_7.pdf pdf 237.92 2023-05-17 09:08:29 Proceeding
22231 - PW-ZS.1.r1 - Zestawienie stolarki - OKNA rev.1.pdf pdf 428.34 2023-05-17 11:01:18 Proceeding
wybórWWW.pdf pdf 167.99 2023-06-07 09:01:28 Public message
zmiana terminu w SWZ.pdf pdf 144.55 2023-05-04 09:32:49 Public message
informacja z otwarcia ofert _19.05.2023.pdf pdf 186.12 2023-05-19 10:40:33 Public message

Announcements

2023-06-07 09:01 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybórWWW.pdf

2023-05-19 10:40 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.160.000,00 zł gross (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
2023-05-04 09:32 Ewa HIRSCH informacja o zmianie ogłoszenia dot. zmiany terminu składania ofert

zmiana terminu w SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1175