Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.2.2023.KK Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 08-03-2023 20:46:00
Placing offers : 24-03-2023 08:00:00
Offers opening : 24-03-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.05 2023-03-08 20:46:00 Proceeding
SWZ_2_przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 1 .pdf pdf 860.91 2023-03-08 20:46:00 Proceeding
Zalaczniki do SWZ.zip zip 1157.82 2023-03-08 20:46:00 Proceeding
Zał. 2a_dokumantacja projektowa, STWiORB, przedmiar.zip zip 26076.58 2023-03-08 20:46:00 Proceeding
Zał. 2b_zestawienie zapotrzebowania oraz opis mebli.xls xls 132.5 2023-03-08 20:46:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 304.45 2023-03-20 07:49:35 Public message
PR - instal. elektryczne.pdf pdf 2762.38 2023-03-20 07:49:35 Public message
kwota przeznaczona.pdf pdf 220.07 2023-03-24 08:03:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.78 2023-03-24 08:41:25 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_net.pdf pdf 282.43 2023-04-07 19:06:28 Public message

Announcements

2023-04-07 19:06 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-03-24 08:41 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-24 08:03 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota przeznaczona.p [...].pdf

2023-03-20 07:49 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

PR - instal. elektry [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1228