Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 005/2023 005_2023 „Przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r.”

Deadlines:
Published : 20-02-2023 13:09:00
Placing offers : 13-03-2023 10:30:00
Offers opening : 13-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_BZP 00102235_01 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 48.21 2023-02-20 13:09:00 Proceeding
005_2023.7z 7z 384.47 2023-02-20 13:09:00 Proceeding
005_2023 OPZ i SST.7z 7z 7462.04 2023-02-20 13:09:00 Proceeding
005_2023 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_.pdf pdf 39.07 2023-03-07 18:13:07 Public message
005_2023 - ZMIANA Nr 1 treści SWZ z dnia 07.03.2023 r..7z 7z 1096.41 2023-03-07 18:13:07 Public message
005_2023 informacje z otwacia ofert.pdf pdf 797.04 2023-03-13 14:14:22 Public message
1. 005_2023 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 76.82 2023-04-05 14:47:59 Public message

Announcements

2023-04-05 14:47 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn zm.) – dalej „uPzp”, Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. 005_2023 Informa [...].docx

2023-03-13 14:14 Julia Suchocka W dniu 13.03.2023 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

005_2023 informacje [...].pdf

2023-03-13 10:40 Julia Suchocka Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 999 999,68 PLN.
2023-03-07 18:13 Marlena Krzyżaniak W załącznikach poniżej Zamawiający zamieszcza zmianę nr 1 SWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

005_2023 ogłoszenie [...].pdf

005_2023 - ZMIANA Nr [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1010