Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.1.2023.KK Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminnego Przedszkola Publicznego w Krzyżu Wielkopolskim (Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Akacjowa 1)

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 13-01-2023 08:16:00
Placing offers : 02-02-2023 10:00:00
Offers opening : 02-02-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.62 2023-01-13 08:16:00 Proceeding
SWZ_1_termomodernizacja Przedszkola.pdf pdf 669.14 2023-01-13 08:16:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 14895.45 2023-01-13 08:16:00 Proceeding
Zał. 7_PPU_ZMIANA 1.pdf pdf 649.32 2023-01-13 19:07:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.45 2023-01-30 16:36:51 Public message
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 531.04 2023-01-30 16:37:30 Public message
SWZ_1_termomodernizacja Przedszkola_ZMIANA 1.pdf pdf 669.19 2023-01-30 16:37:54 Public message
kwota przeznaczona.pdf pdf 517.24 2023-02-02 10:09:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 524.91 2023-02-02 10:55:40 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 523.89 2023-02-22 21:55:46 Public message

Announcements

2023-02-22 21:55 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty.pdf

2023-02-02 10:55 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-02 10:09 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota przeznaczona.p [...].pdf

2023-01-30 16:37 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ

SWZ_1_termomoderniza [...].pdf

2023-01-30 16:37 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-30 16:36 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-01-13 19:07 Zamówienia Publiczne Zmiana treści Projektowanych Postanowień Umowy.

Zał. 7_PPU_ZMIANA 1. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2063