Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.3.2022 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 20-01-2023 13:22:00
Placing offers : 30-01-2023 10:00:00
Offers opening : 30-01-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy Urząd.docx docx 51.18 2023-01-20 13:22:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.9 2023-01-20 13:22:00 Proceeding
SWZ_InspektorNadzoru_UM_2023.pdf pdf 3564.54 2023-01-20 13:22:00 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_1.pdf pdf 112.02 2023-01-23 12:06:38 Proceeding
zapytanie i odpowiedź 2.pdf pdf 227.22 2023-01-24 09:20:51 Proceeding
zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK Nr 1B do SWZ.docx docx 17.83 2023-01-24 09:22:25 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 365.97 2023-01-30 11:16:06 Public message
informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf pdf 105.1 2023-01-30 11:45:16 Public message
wybórWWW.pdf pdf 120.88 2023-02-21 13:28:56 Public message
unieważnienie czynności.pdf pdf 179.76 2023-02-24 12:06:57 Public message
wybórWWW_2.pdf pdf 120.36 2023-03-01 15:00:37 Public message

Announcements

2023-03-01 15:00 Ewa HIRSCH ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

wybórWWW_2.pdf

2023-02-24 12:06 Ewa HIRSCH informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

unieważnienie czynno [...].pdf

2023-02-21 13:28 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybórWWW.pdf

2023-01-30 11:45 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-30 11:16 Ewa HIRSCH informacja z otwarcie ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600.000,00 zł gross (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 968