Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2023 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.).

Deadlines:
Published : 22-11-2022 08:57:00
Placing offers : 28-11-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W celu ustalenia wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie druku na rok 2023  (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.) na podstawie sukcesywnych zamówień Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny usługi za realizację ww. zamówienia opisanego w załączniku nr 1 (Specyfikacja opisowo-ilościowa).

Wycenę (załącznik nr 1) proszę złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w terminie do: (poniedziałek) 28.11.2022 r., godzina 12:00.

UWAGA:

W cenie oferty należy uwzględnić obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) dla poszczególnych pozycji.


Przedstawione ceny posłużą do ustalenia wartości szacunkowej tego zamówienia i mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy dot. kosztów wykonania.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: zamek@zamek.szczecin.pl

lub telefonicznie pod nr tel.: 091 434 83 11. Osoby do kontaktu: Monika Adamowska, Daria Stemplewska, Biuro Promocji Zamku.


W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" ,

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 - Specyfikacja opisowo-ilościowa druków 2023.odt odt 18.76 2022-11-22 10:10:32 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2023 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.). Łączna wycena wszystkich pozycji z załącznika nr 1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r. na podstawie sukcesywnych zleceń. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 174