Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa prawna zadań inwestycyjnych pn.: 1. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” 2. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

Deadlines:
Published : 21-11-2022 14:23:00
Placing offers : 29-11-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia na:

obsługę prawną zadań inwestycyjnych pn.:

1. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"

2. "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".

Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach prawnej usługi Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego kompleksową obsługę prawną poniższych zadań z podziałem na następujące etapy:

 

ETAP I 

Zadanie inwestycyjne (dalej: inwestycja) pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

ETAP II

Zadanie inwestycyjne (dalej: inwestycja) pn.: „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

2. Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1)             Etap I - 27 miesięcy od dnia podpisania umowy, z możliwością jej przedłużenia o ile zmianie ulegnie termin zakończenia inwestycji, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy.

2)             Etap II- 30 miesięcy od dnia podpisania umowy, z możliwością jej przedłużenia o ile zmianie ulegnie termin zakończenia inwestycji, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy.

 

Przedłużenie czasu trwania umowy objęte jest prawem opcji. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przedłużenia się realizacji inwestycji, których dotyczy świadczenie usług objętych umową. Rozliczenie przedmiotu umowy objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie ceny określonej w ofercie Wykonawcy.

3.Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2022 r. do godz. 9:00.

4. UWAGA:
Ofertę prosimy złożyć na przesłanym w załączeniu formularzu ofertowym.

5. Załączniki:

Zał. nr 1_Opis przedmiotu zamówienia.
Zał. nr 2_Formularz ofertowy.

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

 

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 
  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 
  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁ. NR 1_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBSŁUGA PRAWNA.pdf pdf 171.97 2022-11-21 14:23:00 Proceeding
ZAŁ. NR 2_FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 28.71 2022-11-21 14:23:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa prawna zadań inwestycyjnych pn.: 1. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" 2. "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3163 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - 1. Etap I - 27 miesięcy od dnia podpisania umowy, z możliwością jej przedłużenia o ile zmianie ulegnie termin zakończenia inwestycji, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy. 2. Etap II- 30 miesięcy od dnia podpisania umowy, z możliwością jej przedłużenia o ile zmianie ulegnie termin zakończenia inwestycji, jednak nie dłużej niż o kolejne 6 miesięcy. Przedłużenie czasu trwania umowy objęte jest prawem opcji. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od przedłużenia się realizacji inwestycji, których dotyczy świadczenie usług objętych umową. Rozliczenie przedmiotu umowy objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie ceny określonej w ofercie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 506