Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.3.2022 Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 30-11-2022 08:59:00
Placing offers : 30-12-2022 10:00:00
Offers opening : 30-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy UM.docx docx 578.83 2022-11-30 08:59:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 1245.89 2022-11-30 08:59:00 Proceeding
Urząd projekt nr 1.zip zip 196435.73 2022-11-30 08:59:00 Proceeding
Urząd projekt nr 2 zamienny.zip zip 30986.07 2022-11-30 08:59:00 Proceeding
SWZ_Urząd_Miejski_2022.pdf pdf 823.41 2022-11-30 08:59:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.51 2022-11-30 08:59:01 Proceeding
UM_odpowiedzi z 06.12.2022-1.zip zip 7855.9 2022-12-13 12:26:19 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_2.pdf pdf 160.45 2022-12-13 12:42:12 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_3.pdf pdf 182.85 2022-12-13 13:19:17 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_4.pdf pdf 155.18 2022-12-13 13:19:31 Proceeding
korekta.pdf pdf 153.76 2022-12-13 13:51:18 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.64 2022-12-13 14:05:47 Proceeding
zmiana terminu w SWZ.pdf pdf 160.91 2022-12-13 14:06:04 Proceeding
UMK proj wyk architektura # rys AE.05 karta kolorów (003).pdf pdf 121.87 2022-12-13 14:45:50 Proceeding
zmiana terminu w SWZ_2.pdf pdf 161.39 2022-12-20 12:17:46 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 38.24 2022-12-20 12:20:27 Proceeding
Załączniki i odp. 7.zip zip 1290.61 2022-12-27 08:32:37 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_5.pdf pdf 205.07 2022-12-22 12:22:56 Proceeding
załaczniki do odpowiedzi.zip zip 4077.63 2022-12-22 12:23:09 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_6.pdf pdf 346.14 2022-12-22 13:51:18 Proceeding
SZKIC NR 1_STOL_.pdf pdf 225.19 2022-12-22 13:54:48 Proceeding
zapytanie_i_odpowiedź_7.pdf pdf 214.46 2022-12-23 12:19:38 Proceeding
załaczniki do odpowiedzi.zip zip 4077.63 2022-12-23 12:20:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174 2022-12-30 10:16:46 Public message
wybór_www.pdf pdf 189.57 2023-01-11 08:53:42 Public message

Announcements

2023-01-11 08:53 Ewa HIRSCH wybór najkorzystniejszej oferty

wybór_www.pdf

2022-12-30 10:16 Ewa HIRSCH informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 21.000.000,00 zł gross (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1660