Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 55/IX/2022/WP Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu (zakres prac obejmuje 3 przejścia) - Budżet Obywatelski

Deadlines:
Published : 02-09-2022 13:44:00
Placing offers : 28-09-2022 09:55:00
Offers opening : 28-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu  (zakres prac obejmuje 3 przejścia) - Budżet Obywatelski.

"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
55 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.88 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
SWZ pon. progu 5.382.000.doc doc 223.5 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 363.5 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
Zal Nr 10 STWiORB.pdf pdf 769.66 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
Zal Nr 12 Projekt techniczny.zip zip 1572.38 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa.zip zip 95.39 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
Zał Nr 11 Przedmiar robót.pdf pdf 540.6 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.66 2022-09-02 13:44:00 Proceeding
55.2022 zmiana SWZ.pdf pdf 435.32 2022-09-16 11:51:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.35 2022-09-16 11:52:01 Public message
55.2022 odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 4251.72 2022-09-22 11:19:52 Public message
Przykładowy widok słupa.png png 93.89 2022-09-22 11:19:52 Public message
Symualcja natężenia oświetlenia.pdf pdf 2580.03 2022-09-22 11:19:52 Public message
55.2022 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 365.28 2022-09-28 07:31:09 Public message
55.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 382.02 2022-09-28 10:36:59 Public message
55.2022 Informacja o wyniku na www-.pdf pdf 467.13 2022-10-17 11:48:46 Public message

Announcements

2022-10-17 11:48 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty, w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na: Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu (zakres prac obejmuje 3 przejścia) - Budżet Obywatelski (55/IX/2022/WP)

55.2022 Informacja o [...].pdf

2022-09-28 10:36 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

55.2022 Informacja z [...].pdf

2022-09-28 07:31 Jacek Mizdalski Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

55.2022 Informacja o [...].pdf

2022-09-22 11:19 Jacek Mizdalski Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (wraz z załącznikami)

55.2022 odpowiedzi n [...].pdf

Przykładowy widok sł [...].png

Symualcja natężenia [...].pdf

2022-09-22 11:13 Jacek Mizdalski The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-22 11:12 Jacek Mizdalski The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-16 11:52 Jacek Mizdalski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-16 11:51 Jacek Mizdalski Informacja o zmianie SWZ

55.2022 zmiana SWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1100