Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP.SAN.ZA.253.12.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę istniejących obiektów oraz zagospodarowanie terenu w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Deadlines:
Published : 17-08-2022 14:38:00
Placing offers : 25-08-2022 12:00:00
Offers opening : 25-08-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4748.72 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Specyfikacja_warunkow_zamowienia.pdf pdf 2651.84 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - plan terenu z zaznaczonymi obiektami stanowiącymi przedmiot zamówienia.pdf pdf 2068.85 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór formularza oferty.doc doc 150 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków.doc doc 112 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spelnianiu warunków.doc doc 112 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - zobowiązanie dot. udostępnienia zasobów.doc doc 101 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór wykazu usług.doc doc 104.5 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór oświadczenia - które uslugi wykonają poszczególni wykonawcy.doc doc 102 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór wykazu osób.doc doc 107.5 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o aktualności informaqcji.doc doc 101 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 1449.6 2022-08-17 14:38:00 Proceeding
Informacja o Wykonawcach ktorych oferty zostały otwarte.pdf pdf 201.34 2022-08-25 15:23:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - internet-sig.pdf pdf 744.13 2022-10-13 13:11:34 Public message

Announcements

2022-10-13 13:11 Marta Lizut Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-25 15:23 Marta Lizut Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte

Informacja o Wykonaw [...].pdf

2022-08-25 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 600.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1141