Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 54/VIII/2022/WP Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w Katowicach

Deadlines:
Published : 03-08-2022 13:41:00
Placing offers : 18-08-2022 09:55:00
Offers opening : 18-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:
Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej w Katowicach.

"

można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu youtube pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiajacego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
54 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.96 2022-08-03 13:41:01 Proceeding
SWZ pon. progu 5.382.000.doc doc 222 2022-08-03 13:41:01 Proceeding
Zal 1-9..doc doc 365 2022-08-03 13:41:01 Proceeding
Zal Nr 10 STWiORB.pdf pdf 377.78 2022-08-03 13:41:01 Proceeding
Zal Nr 12 Projekt techniczny.zip zip 6864.16 2022-08-03 13:41:02 Proceeding
Zał Nr 5 Umowa.zip zip 93.12 2022-08-03 13:41:02 Proceeding
Zał Nr 11 Przedmiar robót.pdf pdf 545.42 2022-08-03 13:41:02 Proceeding
Załącznik Nr 13.docx docx 21.67 2022-08-03 13:41:02 Proceeding
54.odp.na zapytania.pdf pdf 450.5 2022-08-10 13:32:41 Public message
54 rysunek.pdf pdf 337.94 2022-08-10 13:32:41 Public message
54.2022 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 121.87 2022-08-18 09:28:04 Public message
54.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 380.47 2022-08-18 10:30:44 Public message
54.2022 unieważnienie www.pdf pdf 263.02 2022-08-19 09:43:29 Public message

Announcements

2022-08-19 09:43 Jacek Mizdalski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

54.2022 unieważnieni [...].pdf

2022-08-18 10:30 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

54.2022 Informacja z [...].pdf

2022-08-18 09:28 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

54.2022 Informacja o [...].docx

2022-08-10 13:32 Jacek Mizdalski W załączeniu odpowiedź na zapytania.

54.odp.na zapytania. [...].pdf

54 rysunek.pdf

2022-08-08 09:00 Jacek Mizdalski Miejski Zarząd Ulic i Mostów jako zamawiający działając zgodnie z art.286.1 ustawy PZP zmienia treść SWZ następująco;
w pkt. 14 "Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert"
jest; termin składania i otwarcia ofert - 09.08.2022 ; powinno być: termin składania i otwarcia ofert - 18.08.2022

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578