Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 033/2022 „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska w Bydgoszczy- w ramach programu BBO”

Deadlines:
Published : 05-07-2022 12:47:00
Placing offers : 21-07-2022 10:30:00
Offers opening : 21-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Z uwagi na wielkość załącznika z dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem   

https://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/033_2022DokumentacjaSzarychSzereg%C3%B3w-2022-07-05.zip

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
033_2022 SWZ z załacznikami.7z 7z 10936.39 2022-07-05 12:47:00 Proceeding
033_ 2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1881.08 2022-07-05 13:47:13 Proceeding
033 _2022 - informacja z otwarcia ofert.docx docx 152.68 2022-07-21 12:27:48 Public message
033 _2022 - informacja z otwarcia ofert dodatkowych.docx docx 151.14 2022-08-12 12:50:28 Public message
033 _2022 - informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 714.5 2022-08-12 12:50:28 Public message
033_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 147.25 2022-08-26 13:08:29 Public message
033_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 66.9 2022-08-26 13:08:29 Public message

Announcements

2022-08-26 13:08 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

033_2022 Informacja [...].docx

033_2022 Informacja [...].pdf

2022-08-12 12:50 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert dodatkowych.

033 _2022 - informac [...].docx

033 _2022 - informac [...].pdf

2022-07-21 12:27 Marlena Krzyżaniak Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

033 _2022 - informac [...].docx

2022-07-21 10:35 Marlena Krzyżaniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:444.430,00 PLN
2022-07-05 13:18 Marlena Krzyżaniak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-05 13:12 Marlena Krzyżaniak The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681