Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/20/2022 Dostawa środków czystości

Zamówienia Publiczne
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Deadlines:
Published : 03-06-2022 10:11:00
Placing offers : 14-06-2022 11:00:00
Offers opening : 14-06-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. Dostawa środków czystości, sygnatura sprawy ZP/20/2022.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz sposobu składania ofert określone są w SWZ oraz w załącznikach.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert jest niejawne


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.doc doc 344.5 2022-06-03 10:11:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 55.87 2022-06-03 10:11:00 Proceeding
Projekt umowy ZP 20 2022.pdf pdf 688.92 2022-06-03 10:11:00 Proceeding
SWZ ŚRODKI CZYSTOŚCI.pdf pdf 421.96 2022-06-03 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 22.78 2022-06-03 10:11:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 194.13 2022-06-03 10:11:00 Proceeding
protokol z otwarcia ofert.pdf pdf 66.25 2022-06-14 12:28:47 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty 1,2,3,4,6,7 na strone.pdf pdf 487.61 2022-07-04 14:39:54 Public message
unieważnienie zadania nr 5 i 8 na stronę.pdf pdf 474.18 2022-07-04 14:40:40 Public message

Announcements

2022-07-04 14:40 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania do zadań nr 5 i 8.

unieważnienie zadani [...].pdf

2022-07-04 14:39 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty do zadań nr 1,2,3,4,6 i 7.

wybor najkorzystniej [...].pdf

2022-06-14 12:28 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert.

protokol z otwarcia [...].pdf

2022-06-14 11:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczy kwotę w wysokości 175 000,00 zł w tym na poszczególne zadania: Zadanie nr 1 – 5388,00 zł Zadanie nr 2 – 1894,00 zł Zadanie nr 3 – 6576,00 zł Zadanie nr 4 – 6142,00 zł Zadanie nr 5 – 50 000,00 zł Zadanie nr 6 – 36 000,00 zł Zadanie nr 7 – 39 254,00 zł Zadanie nr 8 – 29 746,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 596