Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.312.3.2022 Świadczenie usług w zakresie druku na rok 2022 (plakatów, ulotek, kalendarzy, kart, broszur itp.).

Deadlines:
Published : 07-04-2022 10:45:00
Placing offers : 20-04-2022 10:00:00
Offers opening : 20-04-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 72.08 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 700.8 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 32.62 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykl. oraz spełnianiu warunków.docx docx 60.34 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 194.37 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 21.47 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniem.docx docx 20.98 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Specyfikacja Ilościowo-Opisowa.odt odt 11.75 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualnośc informacji.docx docx 57.71 2022-04-07 10:45:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 421.72 2022-04-20 12:54:28 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej - platforma.pdf pdf 754.09 2022-04-28 13:18:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 43.41 2022-05-18 09:51:21 Public message

Announcements

2022-05-18 09:51 Katarzyna Pieciukiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-28 13:18 Katarzyna Pieciukiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór oferty najkorz [...].pdf

2022-04-20 12:54 Katarzyna Pieciukiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-20 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 84 870,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447