Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-03-12 Dostawa 10 000 opasek uciskowych /staz standardu taktycznego (medycyna urazowa związana z ciężkimi ranami) do magazynu w Warszawie lub okolicach

Deadlines:
Published : 31-03-2022 08:58:00
Placing offers : 05-04-2022 14:00:00
Offers opening : 05-04-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z załączonym regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FSM-2022-03-12 zapytanie ofertowe.pdf pdf 667.81 2022-03-31 08:58:00 Proceeding
FSM-2022-03-12 - formularz.docx docx 458.43 2022-03-31 08:58:00 Proceeding
Procedura Zamowien w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej.pdf pdf 852.7 2022-03-31 08:58:00 Proceeding
FSM-2022-03-12 - formularz.docx docx 458.43 2022-03-31 08:58:00 Subject of the order
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #593900.pdf pdf 32.26 2022-04-06 10:35:24 Public message
FSM-2022-03-12 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 682.02 2022-04-07 13:09:29 Public message

Announcements

2022-04-07 13:09 Daria Suwała Wyniki Zapytania Ofertowego nr FSM-2022-03-12

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że oferta o wartości 355 968 zł złożona przez firmę Zevira Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, NIP 7252297285, została uznana przez Komisję Przetargową za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa 10 000 opasek uciskowych /staz standardu taktycznego (medycyna urazowa związana z ciężkimi ranami) do magazynu w Warszawie lub okolicach.

Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy, której mieszkańcy będą odbiorcą staz.
Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie ofert.
W załączeniu - protokół z oceny ofert.

FSM-2022-03-12 Proto [...].pdf

2022-04-06 10:35 Daria Suwała W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-05 14:00 Buyer message Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia to 3 000 000 zł netto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opaska Uciskowa Staza (standard taktyczny) Opis Przedmiotu Zamówienia wskazany jest w par.1 Zapytania Ofertowego

FSM-2022-03-12 - for [...].docx

10000 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 30% ... dni od ogłoszenia wyników zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi (w tym podatek VAT, koszty towaru, koszty dowozu do magazynu w Warszawie lub okolicach) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN lub w EUR. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki płatności - Zamawiający dokona przedpłaty 50% ceny w ciągu 2ch dni roboczych od podpisania umowy kupna/sprzedaży; a pozostałe 50% ceny w ciągu 7 dni od dostawy towaru i otrzymania faktury końcowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz Ofertowy - proszę załączyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 928