Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZK/DE 31/2022/P1 ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA DOSTAWĘ AUTOBUSU DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

Deadlines:
Published : 28-03-2022 15:19:00
Placing offers : 12-04-2022 10:00:00
Offers opening : 12-04-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 85.98 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.06 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ - opis techniczny przedm. zamówienia.docx docx 66.18 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 15.03 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.doc doc 45.5 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ - wzór ośw. o braku przynależności do GK.doc doc 81.5 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ - wzór ośw. o przynależności do GK.doc doc 89 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ - wzór zobowiąz do oddania do dyspozycji.doc doc 41 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 8 do SWZ - Wzór ośw. o dostarczeniu sprzętu diagnostycznego.docx docx 17.98 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Zał nr 9 do SWZ - Projektowane zapisy umowy gwar-serwis.doc doc 87 2022-03-28 15:19:00 Proceeding
Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 685.25 2022-04-07 12:23:42 Public message
Zał nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - AKTUALIZACJA.doc doc 46.5 2022-04-07 12:23:42 Public message
Odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 473 2022-04-08 08:20:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 200.54 2022-04-12 13:59:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 641.15 2022-04-20 14:25:07 Public message

Announcements

2022-04-20 14:25 Marek Sobota Dzień dobry, W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-04-12 13:59 Marek Sobota Dzień dobry,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-12 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie:1 228 000 netto.
2022-04-08 08:20 Marek Sobota Dzień dobry, W załączeniu odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia do SWZ

Odpowiedzi i wyjaśni [...].pdf

2022-04-07 12:23 Marek Sobota Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia do SWZ

Odpowiedzi i wyjaśni [...].pdf

Zał nr 4 do SWZ - oś [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 580