Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.7013.1.2022 Przebudowa ulicy Rybackiej w Karpaczu w ramach projektu „Zielono-niebieski Karpacz – wdrożenie działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjnyjno-informacyjnych na terenie Gminy Karpacz” – II etap

Ewa HIRSCH
Urząd Miejski w Karpaczu Department: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 15-03-2022 09:33:00
Placing offers : 30-03-2022 10:00:00
Offers opening : 30-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.19 2022-03-15 09:33:00 Proceeding
formularz ofertowy RYBACKA 2022.docx docx 70.27 2022-03-15 09:33:00 Proceeding
RYBACKA.zip zip 47521.53 2022-03-15 09:33:00 Proceeding
SWZ_Rybacka_2022.pdf pdf 765.22 2022-03-15 09:33:00 Proceeding
RYBACKA_ścieżka.zip zip 8376.45 2022-03-15 09:44:18 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 220.03 2022-03-30 15:56:22 Public message
wybórWykonawcy.pdf pdf 200.37 2022-04-29 10:03:31 Public message

Announcements

2022-04-29 10:03 Ewa HIRSCH informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

wybórWykonawcy.pdf

2022-03-30 15:56 Ewa HIRSCH Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-03-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.850.000,00 zł gross (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1017