Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.4.2022.KR Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap III - ul. M. Konopnickiej, Fredry

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 14-03-2022 06:30:00
Placing offers : 01-04-2022 17:00:00
Offers opening : 01-04-2022 19:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.9 2022-03-14 06:30:00 Proceeding
SWZ_01_budowa dróg - Konopnickiej, Fredry.pdf pdf 640.44 2022-03-14 06:30:00 Proceeding
SWZ_01_budowa dróg - Konopnickiej, Fredry_załączniki.zip zip 6208.16 2022-03-14 06:30:00 Proceeding
Zał. 2_dokumentacja projektowa.zip zip 68263.44 2022-03-14 06:30:00 Proceeding
Informacja o zmianie SWZ.pdf pdf 61.45 2022-03-21 18:37:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 47.43 2022-03-21 18:37:52 Public message
SWZ_01_budowa dróg - Konopnickiej, Fredry_ZMIANA 1.pdf pdf 640.84 2022-03-21 18:37:52 Public message
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 69.4 2022-03-24 23:05:23 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 200.35 2022-04-01 17:43:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.18 2022-04-01 19:37:16 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_internet.pdf pdf 272.99 2022-04-14 18:26:13 Public message

Announcements

2022-04-14 18:26 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-01 19:37 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-01 17:43 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2022-03-24 23:05 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ nr 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-03-21 18:37 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie SWZ; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ_01_budowa dróg - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 949